Walter Dybilasz

Generalmajor

*01.10.1892, Altona
+31.1.1950, Stalino, SSSR

Německý kříž ve stříbře (29.1.1945)

Leutnant (06.8.1914)
Oberleutnant (18.4.1918)
Hauptmann (01.11.1927)
Major (01.9.1934)
Oberstleutnant (16.3.1937)
Oberst (01.10.1939)
Generalmajor (01.8.1942)

Walter-Dybilasz

Důstojnický čekatel, 2. Bahnhof-Regiment (01.10.1913 – 09.5.1914)
Válečná škola Neisse (09.5.1914 – 02.8.1914)
Ersatz-Battalion 2. Bahnhof-Regiment (02.8.1914 – 02.1.1915)
31. Reserve-Bahnhof-Bau-Kompanie (02.1.1915 – 08.5.1916)
Transport-Abteilung Bahnhof-Direktion 1 (08.5.1916 – 19.7.1916)
Armee-Höhere-Kommando 1 (19.7.1916 – 15.3.1917)
Armee-Höhere-Kommando 3 (15.3.1917 – 15.7.1917)
42. Reserve-Bahnhof-Bau-Kompanie (15.7.1917 – 02.10.1917)
Adjutant Ersatz-Battalion 1. Bahnhof-Regiment (02.10.1917 – 02.11.1917)
Adjutant II. Ersatz-Battalion 2. Bahnhof-Regiment (02.11.1917 – 04.3.1918)
Bahnhof-Abteilung West (04.3.1918 – 23.11.1918)
Bahnhof-Transport-Abteilung Berlín (23.11.1918 – 01.2.1919)
Generální Štáb (01.2.1919 – 16.6.1919)
2. Bahnhof-Regiment (16.6.1919 – 17.7.1919)
Bahnhof-Abteilung Generální Štáb (17.7.1919 – 01.10.1919)
21. Bahnhof-Kompanie (01.10.1919 – 24.12.1919)
16. Reichswehr-Pionier-Battalion (24.12.1919 – 10.5.1920)
4. Pionier-Battalion (10.5.1920 – 01.10.1921)
Velitel Brück-Bau-Kolonne 4. Pionier-Battalion (01.10.1921 – 01.1.1924)
Štáb 4. Pionier-Battalion (01.1.1924 – 01.4.1924)
4. Artillerie-Regiment a Pionier-Schule (01.4.1924 – 15.9.1924)
Velitelství Glogau (15.9.1924 – 01.4.1926)
5. Gebirgs-Regiment (01.4.1926 – 01.4.1931)
Říšské ministerstvo obrany, Armee Waffen Büro (01.4.1931 – 01.4.1932)
3. Pionier-Battalion (01.4.1932 – 01.10.1932)
Velitel roty, 3. Pionier-Battalion (01.10.1932 – 01.9.1934)
Armee-Waffen-Büro, WaPrüf. (Waffen Test) V (01.9.1934 – 01.3.1937)
Gruppe-Ředitel, Říšské ministerstvo války (01.3.1937 – 01.7.1938)
Velitel 2. Pionier Lehr Battalion (01.7.1938 – 10.11.1938)
Velitel Bahnhof Pionier Lehr Battalion (10.11.1938 – 26.8.1939)
Velitel III. Battalion 68. Bahnhof-Pionier-Regiment (26.8.1939 – 01.4.1940)
Velitel 4. Bahnhof-Pionier-Regiment (01.4.1940 – 20.6.1940)
Velitel 3. Bahnhof-Pionier-Regiment (20.6.1940 – 01.7.1942)
Velitel 3. Bahnhof-Pionier-Regiment a Velitel Bahnhof-Pionier Armee-Gruppe Süd (01.7.1942 – 01.1.1943)
Velitel 1. Bahnhof-Pionier-Brigade (01.1.1943 – 08.5.1945)
V americkém zajetí, později v sovětském, zemřel v sovětském zajetí (08.5.1945 – 31.1.1950)

Leave a Comment