Vyznamenání dobrovolnických legionů

Tato tzv. legionářská vyznamenání vyráběli, ustavili a vyznamenávali jimi vůdci různých pronacistických skupin, které zformovaly vlastní polovojenské organizace nebo germánské SS ve Flandrách, Holandsku, Dánsku a Norsku. Hitler neodsouhlasil nošení těchto vyznamenání na německých uniformách, ačkoliv bylo nošení těchto vyznamenání, zvláště u Waffen-SS trpěna. Níže je představeno několik vyznamenání udělovaných dobrovolníkům bojujícím na východní frontě.

Vlámové vyrobili několik vojenských a politických vyznamenání pro pro-nacistickou stranu Denaso, známou později jako VNV. Nejprestižnější vyznamenání byla odznak van Severen a odznak Tollenaere. Joris van Severen odznak, nazývaný také Vzpomínkový odznak Dinaso, byl udělen politikům vězněným belgickou vládou před německou invazí v květnu 1940. Byl dvou tříd, stříbrný pro důstojníky a bronzový pro nižší hodnosti. Na odznaku byl symbol strany (pluh, meč a ozubené kolo) a nápis van Severen a datum květen 1940.

Vlámské odznaky Tollenaere a Severen.

Vlámské odznaky Tollenaere a Severen.

 

Vzpomínkový odznak Tollenaere byl bronzový a byl vzpomínkou na smrt velitele Černé brigády VNV Dr. Reimonda Tollenaere, který byl zabit v boji u Kopzy, nedaleko Leningradu 22.1.1942. Na odznaku byla holandská vlčí runa s heslem “TROUW” (věrnost) a meč. Na kruhu kolem bylo vlámské heslo “AANR TOLLENAERE KOPZY JAN 1942″. Příslušníci Černé brigády VNV byli vyznamenáváni za věrnost a statečnost.

Valonský čestný rexistický odznak, známý také jako Řád krve byl zaveden v roce 1941. V roce 1943 Němci autorizovali jeho nošení na německých uniformách, když byla valonská armádní formace začleněna do Waffen-SS. Odznak byl složen z Valonského burgundského kříže obklopeného kruhem s francouzským heslem Statečnost, čest a věrnost. Byl ve čtyřech třídách: bronzový, stříbrný, zlatý a zlatý s diamanty. Pro příslušníky Rexistické strany v armádě byl určen bronzový. Pro ty, kdo poskytli službu straně Rex byl stříbrný. Krotéria pro udělení zlatého odznaku nejsou známa.

Holandská nacistická strana NSB pod vedením Antona Musserta založila Vyznamenání za statečnost a zásluhy pro členy NSB v německých službách. Toto vyznamenání je známo také jako Mussertův kříž a bylo ve dvou třídách: s meči pro vojáky a bez mečů pro civilisty. Na vyznamenání byla svastika, vlčí runa a dubové listy. Na zadní straně bylo heslo NSB “Hou En Trou” a dubové listy. Ve středu kruhu bylo jméno MUSSERT a datum 1941. Spona byla v holandských národních barvách. Toto vyznamenání nebylo nikdy autorizováno Hitlerem k nošení na německých uniformách.

Norský “Frontkjemper” – Odznak pro frontové bojovníky byl založen v říjnu 1943 Vidkunem Quislingem a vyznamenával za statečnost norské legionáře ve Waffen-SS, kteří bojovali na východní frontě v letech 1941 až 1945. Tento odznak byl jen stříbrný a byl na něm nordický válečník a runový nápis “FRONT KJEMPER”.

Málo informací je o chorvatském vyznamenání, které bylo udělováno veteránům 369. Infanterie Regimentu, kteří přežili bitvu u Stalingradu. Na odznaku byl nápis “HRVATSKA LEGIJA” a datum “1941″. Odznak byl jen ve stříbrné třídě.

vyznamenani

V roce 1942 bojovalo v německé armádě tisíce ruských válečných zajatců. Němci nazývali tyto jednotky “Osttruppen”. Původně němečtí velitelé vyznamenávali tyto vojáky německými řády, ale Hitler tento postup zakázal. Proto bylo vytvořeno oficiální legionářské vyznamenání. Tzv. Vojenské vyznamenání východních národů bylo ustaveno 14.7.1942. Hvězda s meči byla udělována za hrdinství a bez mečů za zásluhy. Existovaly tři třídy: bronzová, stříbrná a zlatá. Na začátku jím byli vyznamenáváni pouze Rusové, ale později i německý personál bojující u těchto jednotek. Před udělením tohoto vyznamenání museli být však vyznamenáni Železným křížem II. a I. třídy. Koncem roku 1943 Hitler uvolnil německá vyznamenání pro jednotky “Osttruppen”.

Vichystické vyznamenání bylo ustaveno v březnu 1942 pro vyznamenávání hrdinství členů French Volunteer Legion, Legion Tricolore a Phalange Africane. Tento válečný kříž byl podobný 1939 “Croix de Guerre“. Byly sejmuty meče a nahrazeny vavřínovými listy. Na řádu byl vichystický orel se štítem. Na zadní straně byl nápis “CROIX/DE GUERRE/LEGIONNAIRE. Kříž byl bronzový.

Croix de Guerre Legionnaire Croix de Guerre Legionnaire1

Jarnkruss: vyznamenání založené v roce 1941 k vyznamenání dobrovolníků “Norwegen SS Polizei Kompanie”, která krátce sloužila u “Legion Norwegen” a později u “SS-Skijager Btl “Norge.” Byl znám jako “Jarnkross-Rikspolitiets Hederstegn” (Státní policejní kříž cti). Ke kříži byl přidáván dokument s podpisem Jonasa Lie (náčelník norské policie). Na vyznamenání byl Kříž Sv. Olafa, který reprezentoval symbol norské nacistické strany Hird.

Vyznamenani dobrovolnickych legionu

 

Vlámské protiteroristické vyznamenání: byli jím vyznamenáváni lidé postižení útokem odboje. Tento odznak byl založen v roce 1943 v pozlacené třídě. Na kruhu kolem odznaku je heslo “Wie Leven Wil Moet Strijden” (Kdo chce žít, musí bojovat). Trojúhelník prezentuje emblém VNV.

Wie-Leven-Wil-Moet-Strijden

Vlámské protiteroristické vyznamenání

Vlámský VNV válečný kříž za zásluhy: toto vyznamenání bylo ustaveno v červnu 1944. Toto vyznamenání je známé jako odznak “Eer en Trouw” (Čest a věrnost). Byl vydáván jen v bronzu za zvláštní statečnost na východní frontě. Vyznamenání bylo také udělováno padlým v boji nebo zabitým teroristy.

Eer-en-Trouw

Vlámský VNV válečný kříž za zásluhy

 

Zlatý válečný kříž za zásluhy 2. třídy východních národů: medaile udělovaná ruským dobrovolníkům. Kříž byl založen 14.7.1942. Byli jím také vyznamenáváni němečtí důstojníci.

Odznak chorvatského leteckého legionu: je znám pod názvem “Znachka Hrvatske Zrakoplorne Legije” a byl udělován členům legionu bojujícím na východní frontě. Nad štítem v chorvatských národních barvách byl symbol Ustaši. Piloti ho nosili i po rozpuštění legionu. Byl ustaven na začátku června 1941.

Vichystický Croix de Guerre, 1939/40: francouzští veteráni, kteří obdrželi za francouzské vlády “Croix de Guerre” před německou invazí, měli vrátiti toto vyznamenání výměnou za tento nový kříž. Toto rozhodnutí bylo samozřejmě individuální. Vichystická verze byla ustavena 28.3.1941.

Italské RSI odznaky. Italský SS orel: byl nošen na čepici.

Lebka se zkříženými hnáty: tato lebka byla nošena na čepici nebo límci. Tento odznak byl velmi populární u italských Černých brigád.

Italský RSI čestný odznak: vyznamenání bylo udělováno italským vojákům, kteří ukončili výcvik v Německu. Vyznamenání bylo ustaveno 15.7.1944 a bylo určeno vojákům čtyř divizí RSI a jejich německým instruktorům.

Italske-RSI-odznaky

Italské RSI odznaky

 

Tapferkeits- und Erinnerungsmedaille der Spanischen “Blauen Division” – Medaile Modré divize

Byla ustavena 3.1.1944 a byli jí vyznamenáváni vojáci španělské 250. Infanterie Division bojující na východní frontě.

Medaile Modre divize

Medaile Modré divize

 

Order of Azad Hind- Řád Azad Hind

Byl založen v roce 1942 a byli jím vyznamenáváni indičtí dobrovolníci bojující za Německo.

Order of Azad Hind

Order of Azad Hind

 

Tapferkeits- und Verdienst-Ausziechnung für Angehörige der Ostvölker
Ostvolk medaile

Byla ustavena v roce 1942 a byla předávána bývalým občanům SSSR bojujícím po boku Německa za statečnost. Byla 1. třídy ve zlatě a stříbře a 2. třídy ve zlatě, stříbře a bronzu.

Ostvolk medaile

Ostvolk medaile

 

NAD medaile (Holandsko)

NAD (Nederlandsche Arbeidsdienst) sportovní medaile s nápisem “Ick Dien” (Já sloužím).

Nederlandsche Arbeidsdienst

Vzpomínková medaile na WA pochod 1942 (Holandsko)

medaile na WA pochod 1942medaile na WA pochod 1942 -1

WA sportovní medaile (Holandsko)

WA sportovn medaile

WA sportovní medaile

 

Medaile a odznak Vlámské závodní stráže – Vlaamsche Fabriekswacht

Vlaamsche-Fabriekswacht

Medaile a odznak Vlámské závodní stráže

 

Algemeene SS Vlaanderen

Algemeene-SS-Vlaanderen

Algemeene SS Vlaanderen

Leave a Comment