Vlajky Polizei

Vlajka ochranné pruské policie a prezídia berlínské policie

Hlavní velitel Generálního inspektorátu podřízenému náčelníku Ordnungspolizei

Velení policie, velení policejní skupiny, velení policejní školy

Vnitřní administrativní senátor pro příkazníka policie pro Hamburg

Inspektor policie a velení berlínské policie

Oldenburská státní policie

Durynská státní policie

Náčelník Ordnungspolizei

Policejní štábní důstojník a generální ředitel v administrativě

Sekční velení státní policie, místní policejní ředitel

Technische Nothilfe (TeNo) – Berlin

Leave a Comment