Váleční zajatci

Tato tabulka byla zveřejněna poprvé v roce 1990. Jedná se o národnostní složení válečných zajatců, kteří byli internování Rudou armádou od 22. 6. 1941 do 2. 9. 1945.

Váleční zajatci 1941 - 1945

Němci 2 389 560
Japonci 639 635
Maďaři 513 767
Rumuni 187 370
Rakušané 156 682
Čechoslováci 69 977
Poláci 69 280
Italové 48 957
Francouzi 23 136
Jugoslávci 21 822
Moldavané 14 129
Číňané 12 928
Židé 10 173
Korejci 7 785
Nizozemci 4729
Mongolové 3 608
Finové 2 377
Belgičané 2 010
Lucemburčané 1 652
Dánové 457
Španělé 452
Romové 383
Norové 101
Švédové 72

Leave a Comment