Statistiky německých ztrát během 2. světové války

KIA – z angl. killed in action – zabit(i) v boji. Udává počet padlých v bitvě či během určité doby bojů.

MIA – z angl. missing in action – nezvěstný v boji. Udává počet mužů, kteří v bitvě zmizeli a o jejichž osudu není nic známo.

WIA – z angl. wounded in action – zraněn(i) v akci. Udává počet vážně zraněných vojáků, tj. obvykle vojáků vyřazených na nějakou dobu či trvale z bojových akcí. Do této skupiny se obvykle započítávají i vojáci, kteří na následky zranění později zemřou. Mohou však být zařazeni i do samostatné skupiny nebo (což je méně obvyklé a formálně nesprávné) do skupiny KIA. Ze skupiny zraněných se při výčtu ještě může vydělit jedna skupina – skupina trvale zmrzačených.

 

Německá populace
1933: 66.000.000+
1938: 78.000.000+
1939: 80.600.000+
Pohlaví a věk
Muži 1939: 38.900.000+
Muži 15-65 1939: 24.620.748
Muži 15-20 1939: 3.137.429
Muži 21-34 1939: 8.885.775
Muži 35-44 1939: 5.695.510
Muži 45-65 1939: 6.902.034
Ženy 1939: 41.700.000+
Ženy 15-65 1939: 27.960.000+
 

Wehrmacht

1939: 4.722.000+
1940: 6.600.000+
1941: 8.154.000+
1942: 9.580.000+
1943: 11.280.000+
1944: 12.070.000+
1945: 9.701.000+
1939-1945: 17.893.200
KIA 1939-1945: 2.230.324
MIA 1939-1945: 2.870.404
WIA 1939 – 1944: 5.240.000
Celkové ztráty 1939-1945: 10.340.728
 

Heer

1939: 3.737.000+
1940: 4.550.000+
1941: 5.000.000+
1942: 5.800.000+
1943: 6.550.000+
1944: 6.510.000+
1945: 5.300.000+
1939-1945: 13.000.000+
KIA/MIA. 1939 – 1945: 1.600.000+
WIA. 1939 – 1945: 4.175.000+
Celkové ztráty 1939-1945: 5.775.000+
 

Luftwaffe

1939: 400.000+
1940: 1.200.000+
1941: 1.680.000+
1942: 1.700.000+
1943: 1.700.000+
1944: 1.500.000+
1945: 1.000.000+
1939-1945: 3.400.000+
Dezerce 1939 – 1945: 120
KIA. 1939 – 1945: 165.014
MIA. 1939 – 1945: 155.450
WIA. 1939 – 1945: 192.594
Celkové ztráty 1939-1945: 485.000+
 

Kriegsmarine

1939: 50.000+
1940: 250.000+
1941: 404.000+
1942: 580.000+
1943: 780.000+
1944: 810.000+
1945: 700.000+
1939-1945 1.500.000+
Dezerce 1939 – 1945: 150
KIA. 1939 – 1945: 65.029
MIA. 1939 – 1945: 105.256
WIA. 1939 – 1945: 21.002
Celkové ztráty 1939-1945: 191.287+
 

Waffen-SS

1939: 35.000+
1940: 50.000+
1941: 150.000+
1942: 230.000+
1943: 450.000+
1944: 600.000+
1945: 830.000+
1939 – 1945: 1.000.000+
KIA/MIA. 1939-1945: 250.000
WIA. 1939-1945: 400.00
Celkové ztráty 1939-1945: 650.000+
 

KIA/MIA/WIA dle operací

KIA. Polsko: 16.343
MIA. Polsko: 320
WIA. Polsko: 27.280
KIA. Norsko: 4.975
MIA. Norsko: 691
WIA. Norsko: 1.600
KIA. Francie: 46.000+
MIA. Francie: 1.000+
WIA. Francie: 111.640
KIA. Západ do 31.5.1944: 20.000+
MIA. Západ do 31.5.1944: 1.700+
WIA Západ do 31.5.1944: ??
KIA. Balkán 1941: 1.206
MIA. Balkán 1941: 3.915
WIA. Balkán 1941: 534
KIA. Balkán 1941 – 30.11.1944: 24.267
MIA. Balkán 1941 – 30.11.1944: 12.060
WIA. Balkán 1941 – 30.11.1944: ??
KIA. Východ 1941 – 30.11.1944: 1.419.728
MIA. Východ 1941 – 30.11.1944: 997.056
WIA. Východ 1941 – 30.11.1944: 3.498.060
KIA. Afrika 1940 – 5.1943: 12.808
MIA. Afrika 1940 – 5.1943: 90.052
WIA. Afrika 1940 – 5.1943 ??
KIA. Itálie 1943 – 30.11.1944: 47.873
MIA. Itálie 1943 – 30.11.1944: 97.154
WIA. Itálie 1943 – 30.11.1944: 163.600
KIA. Západ 6.6.1944 – 30.11.1944: 66.266
MIA. Západ 6.6.1944 – 30.11.1944: 338.933
WIA. Západ 6.6.1944 – 30.11.1944: 399.860
KIA. Německo 1939 – 30.11.1944: 64.055
MIA. Německo 1939 – 30.11.1944: 1.315
WIA. Německo 1939 – 30.11.1944: ??
 

KIA/MIA. podle měsíců 9.1939 – 11.1944

KIA | MIA
9.1939
16.436 | 375
10.1939
1.834 | 8
11.1939
1.834 | 6
12.1939
1.016 | ?
 

KIA/MIA 1940

1.1940
877 | ?
2.1940
747 | 75
3.1940
1.087 | 6
4.1940
2.564 | 358
5.1940
21.602 | 850
6.1940
26.583 | 118
7.1940
2.204 | 20
8.1940
1.842 | ?
9.1940
1.635 | 87
10.1940
1.348 | 120
11.1940
1.221 | 89
12.1940
1.206 | 14
 

KIA/MIA 1941

1.1941
1.396 | 100
2.1941
1.347 | 86
3.1941
1.578 | 97
4.1941
3.580 | 560
5.1941
2.807 | 500
6.1941
22.000 | 900
7.1941
51.000 | 3.200
8.1941
52.800 | 3.500
9.1941
45.300 | 2.100
10.1941
42.400 | 1.900
11.1941
28.200 | 4.600
12.1941
39.000 | 10.453
 

KIA/MIA 1942

1.1942
44.400 | 10.100
2.1942
44.500 | 4.100
3.1942
44.900 | 3.600
4.1942
25.600 | 1.500
5.1942
29.600 | 3.600
6.1942
31.500 | 2.100
7.1942
36.000 | 3.700
8.1942
54.100 | 7.300
9.1942
44.300 | 3.400
10.1942
25.500 | 2.600
11.1942
24.900 | 12.100
12.1942
38.022 | 40.500
 

KIA/MIA 1943

1.1943
37.000 | 127.596
2.1943
42.000 | 15.500
3.1943
38.115 | 5.208
4.1943
15.300 | 3.500
5.1943
16.200 | 74.500
6.1943
13.400 | 1.300
7.1943
57.800 | 18.300
8.1943
58.000 | 26.400
9.1943
48.788 | 21.923
10.1943
47.036 | 16.783
11.1943
40.167 | 17.886
12.1943
35.290 | 14.712
 

KIA/MIA 1944

1.1944
44.500 | 22.000
2.1944
41.200 | 19.544
3.1944
44.600 | 27.600
4.1944
34.000 | 13.000
5.1944
24.400 | 22.000
6.1944
26.000 | 32.000
7.1944
59.000 | 310.000
8.1944
64.000 | 407.640
9.1944
42.400 | 67.200
10.1944
46.000 | 79.200
11.1944
31.865 | 69.534

 

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close