SS-Polizei Regiment

Označení SS bylo přidáno do názvu 24.2.1943.

SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18
SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18 byl zformován v 7.1942 z 302. Polizei Gebirgsjäger Batallion, 312. Polizei Gebirgsjäger Batallion a 325. Polizei Gebirgsjäger Batallion. Byl poslán do Slovinska pro boj s partyzány. V 12.1942 byl poslán do Finska a v 1.1943 umístěn v Oulu, kde byl přidělen XVIII Gebirgs-Armeekorps. Bojoval ve Finsku do 7.1943, kdy byl poslán do Gdaňsku a v 8.1943 do Řecka, kde se zúčastnil protipartyzánských operací do německého ústupu z Řecka a Jugoslávie.

Oberst der Schutzpolizei Hermann Franz (5.1942 – 8.1943)
Oberstleutnant Hösl (9.1943 – 2.10.1944)
Major der Polizei Mann (2.10.1944 – 10.10.1944)
Major der Schutzpolizei Poys (19.10.1944 – 8.5.1945)

I/SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18
II/SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18
III/SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18
Kavallerie Abteilung
Nachrichten Kompanie
Gebirgs Artillerie Bataillon
1. Artillerie Batterie
2. Artillerie Batterie
3. Artillerie Batterie

 

SS-Polizei Regiment 1
SS-Polizei Regiment 1 byl zformován v 7.1942 v Berlíně z 2. Polizei Batallion, 3. Polizei Batallion a 10. Polizei Batallion. I/SS-Polizei Regiment 1 byl odeslán na východní frontu a přidělen Heeresgruppe Nord. II/SS-Polizei Regiment 1 byl rozdělen do samostatných rot a používán SD na východní frontě. III/SS-Polizei Regiment 1 byl poslán do Krajiny, Slovinsko k boji s partyzány. I a III/SS-Polizei Regiment 1 byly v 3.1943 poslány do Francie k zformování SS-Polizei Regiment 14. II/SS-Polizei Regiment 1 byl poslán do jižního Ruska a použit k zformování Polizei Schützen Regiment 31. Nový SS-Polizei Regiment 1 byl vytvořen v Maďarsku v 8.1944 z částí jiných Polizei Regimentů, ale jednotka byla rozdělena do dvou praporů. Byl rozpuštěn 12.3.1945.

I/SS-Polizei Regiment 1
II/SS-Polizei Regiment 1
III/SS-Polizei Regiment 1

SS-Polizei Regiment 2
SS-Polizei Regiment 2 byl zformován v 7.1942 v Tilsitu z 11. Polizei Batallion, 13. Polizei Batallion a 22. Polizei Batallion a 3 dělostřeleckých baterií, které byly přidány v 9.1942. Byl přidělen k Heeresgruppe Mitte a použit proti partyzánům na Východě. Utrpěl těžké ztráty a byl stažen na podzim 1944. V 12.1944 byl poslán na západní frontu.

Oberstleutnant der Polizei Hans Griep (7.1942 – 8.1943)
SS-Standartenführer Günter Anhalt (9.1943 – 6.1944)
Oberstleutnant der Polizei Rudolf Garing (7.1944 – 9.1944)
SS-Oberstrumbannführer und Oberstleutnant der Polizei Richard Paust
Oberstleutnant der Polizei Heinacker

I/SS-Polizei Regiment 2
II/SS-Polizei Regiment 2
III/SS-Polizei Regiment 2
Polizie Geschütz Abteilung 1

SS-Polizei Regiment 3
SS-Polizei Regiment 3 byl zformován v 7.1942 v Holandsku z 66. Polizei Batallion, 68. Polizei Batallion a III/SS-Polizei Regiment 12. I/SS-Polizei Regiment 3 byl poslán do Srbska, kde byl použit k zformování SS-Polizei Regiment 5 a byl nahrazen I/SS-Polizei Regiment 16. Regiment byl celou dobu své existence umístěn v Holandsku.

Oberst der Polizei Boehmer (7.1942 – 20.10.1944)

I/SS-Polizei Regiment 3
II/SS-Polizei Regiment 3
III/SS-Polizei Regiment 3

SS-Polizei Regiment 4
SS-Polizei Regiment 4 byl zformován v 7.1942 v Paříži z 316. Polizei Batallion a 323. Polizei Batallion. Třetí battalion byl zformován z Organisation Todt Battalion 62. Byl umístěn v Polsku a zúčastnil se několika protipartyzánských operací.

Oberleutnant der Schutzpolizei Schweinichen (? – 15.4.1943)
SS-Obersturmbannführer und Oberstleutnant der Schutzpolizei Erich Skowronnek (15.4.1943 – 7.1944)
SS-Obersturmbannführer und Oberstleutnant der Schutzpolizei Walter Danz (7.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 4
II/SS-Polizei Regiment 4
III/SS-Polizei Regiment 4

SS-Polizei Regiment 5
SS-Polizei Regiment 5 byl zformován v 7.1942 v Bělehradě z 64. Polizei Batallion a 322. Polizei Batallion. Třetí battalion byl zformován ze srbských Volksdeutsche. Byl umístěn v Srbsku 1942-1944 a později v Chorvatsku 1944-1945.

Major der Schutzpolizei May (9.7.1942 – ?.1943)
Major der Schutzpolizei Detlef Ohrt (?.1944 – 7.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Franz Lechthaler (7.1944 – ?)
Major der Schutzpolizei Hoffmann (?.1945)

I/SS-Polizei Regiment 5
II/SS-Polizei Regiment 5
III/SS-Polizei Regiment 5

SS-Polizei Regiment 6
SS-Polizei Regiment 6 byl zformován v 7.1942 z 82. Polizei Batallion, 312. Polizei Batallion a 318. Polizei Batallion. Byl použit proti partyzánům na Východě a dva prapory byly zničeny v 1.1943. Zbývající battalion byl přidělen k 213. Sicherungs Division v 4.1943 a nový SS-Polizei Regiment 6 byl vytvořen v 10.1944 v Maďarsku. Bojoval s Panzergrenadier Division Brandenburg na maďarsko-chorvatských hranicích v 11.1944 před obklíčením v Budapešti. Přeživší kapitulovali před Rudou armádou v 2.1945.

SS-Standartenführer und Oberst der Schutzpolizei Dr Günther Merk (15.9.1942 – 5.1.1943)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Martin Valtin (6.1.1943 – 3.1943)
Oberstleutnant der Polizei Soosten (3.1943 – 4.1943)
Oberstleutnant der Polizei Maiwald (4.1943 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 6
II/SS-Polizei Regiment 6
III/SS-Polizei Regiment 6

I/SS-Polizei Regiment 6
II/SS-Polizei Regiment 6
III/SS-Polizei Regiment 6
IV/SS-Polizei Regiment 6

SS-Polizei Regiment 7
SS-Polizei Regiment 7 byl zformován v 7.1942 z 123. Polizei Batallion, 309. Polizei Batallion a 317. Polizei Batallion. Byl poslán v roce 1943 do Norska a zůstal zde do konce války.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Schaber
Oberstleutnant der Schutzpolizei Hoppe (15.7.1944 – 20.10.1944)

I/SS-Polizei Regiment 7
II/SS-Polizei Regiment 7
III/SS-Polizei Regiment 7

SS-Polizei Regiment 8
SS-Polizei Regiment 8 byl zformován v 7.1942 z 91. Polizei Batallion, 111. Polizei Batallion a 134. Polizei Batallion. Bojoval proti partyzánům v jižním Rusku a byl zničen v 1.1943. Nový SS-Polizei Regiment 8 byl zformován v 11.1944 v Čechách. Bojoval v Maďarsku a v Německu před sloučením s SS-Polizei Regiment 50 a zformováním 1. SS-Polizei Jäger Brigade.

I/SS-Polizei Regiment 8
II/SS-Polizei Regiment 8
III/SS-Polizei Regiment 8

I/SS-Polizei Regiment 8
II/SS-Polizei Regiment 8
III/SS-Polizei Regiment 8
IV/SS-Polizei Regiment 8 (4.1945)

SS-Polizei Regiment 9
SS-Polizei Regiment 9 byl zformován v 7.1942 v Saarbrückenu z Polizei Regiment Nord. Byl poslán na Východ a rozdělen na prapory, které byly přiděleny 285. Sicherungs Division, 207. Sicherungs Division a 281. Sicherungs Division. Všechny byly zničeny v 7. a 8.1944. Byl vydán rozkaz vytvořit nový SS-Polizei Regiment 9, ale nikdy nebyl dokončen.

I/SS-Polizei Regiment 9
II/SS-Polizei Regiment 9
III/SS-Polizei Regiment 9

SS-Polizei Regiment 10
SS-Polizei Regiment 10 byl zformován v 7.1942 z Polizei Regiment Süd. Bojoval na Východě, zejména proti partyzánům, ale byl použit i na frontě. V 8.1944 byl poslán do Slovinska, kde bojoval do konce války proti partyzánům.

Major der Gendarmerie Hellmuth Köning (?.1943 – ?.1944)
Major der Schutzpolizei Auscher

I/SS-Polizei Regiment 10
II/SS-Polizei Regiment 10
III/SS-Polizei Regiment 10

SS-Polizei Regiment 11
SS-Polizei Regiment 11 byl zformován v 7.1942 z 304. Polizei Batallion, 315. Polizei Batallion a 320. Polizei Batallion. Sloužil na východní frontě v boji proti partyzánům i jako frontová jednotka. Byl stažen do Polska v 4.1944 a později přidělen LVI Panzerkorps. II a III/SS-Polizei Regiment 11 byly zničeny v 11.1944 a I/SS-Polizei Regiment 11 u Chelmna v 12.1944.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Gresser (7.1942 – 7.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Syllein (7.1944 – 20.10.1944)
Major der Gendarmerie Gewehr (20.10.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 11
II/SS-Polizei Regiment 11
III/SS-Polizei Regiment 11

SS-Polizei Regiment 12
SS-Polizei Regiment 12 byl zformován v 7.1942 v Hamburku z 103. Polizei Batallion, 104. Polizei Batallion a 105. Polizei Batallion. Byl umístěn v Holandsku do roku 1944, kdy byl rozpuštěn a rozdělen mezi ostatní jednotky.

I/SS-Polizei Regiment 12
II/SS-Polizei Regiment 12
III/SS-Polizei Regiment 12

SS-Polizei Regiment 13
SS-Polizei Regiment 13 byl zformován v 7.1942 v Hamburku z 6. Polizei Batallion, 85. Polizei Batallion a 301. Polizei Batallion. Bojoval proti partyzánům na východní frontě a ve Slovinsku, kde byl zničen Rudou armádou.

Oberst der Schutzpolizei Payl Worm (7.1942 – 8.1942)
Major der Schutzpolizei Fritz Schilöl (8.1942 – 12.1943)

I/SS-Polizei Regiment 13
II/SS-Polizei Regiment 13
III/SS-Polizei Regiment 13

SS-Polizei Regiment 14
SS-Polizei Regiment 14 byl zformován v 7.1942 z 51. Polizei Batallion, 63. Polizei Batallion, 122. Polizei Batallion a 313. Polizei Batallion. Bojoval na východní frontě a byl téměř celý zničen u Charkova v 1.1943. Nový SS-Polizei Regiment 14 (také známý jako SS-Polizei Regiment Griese) byl vytvořen ve Francii v 4.1943. Byl poslán do Polska v 6.1943 před přesunem do Chorvatska v 9.1943. Později byl přesunut na Slovinsko a část byla přidělena 35. SS- und Polizei Grenadier Division.

Oberstleutnant der Polizei Buchmann (7.1942 – 12.1942)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Otto Peter (1.1943 – 4.1943)
Oberst der Schutzpolzei Griese (4.1943 – 7.1944)
SS-Standartenführer und Oberst der Schutzpolizei Willy Nickel (7.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 14
II/SS-Polizei Regiment 14
III/SS-Polizei Regiment 14

SS-Polizei Regiment 15
SS-Polizei Regiment 15 byl zformován v 7.1942 z 305. Polizei Batallion, 306. Polizei Batallion, 310. Polizei Batallion a 3 dělostřeleckých baterií. Část byla zničena a zbytek rozdělen mezi ostatní jednotky. Nový SS-Polizei Regiment 15 byl vytvořen v 3.1943 a byl poslán do Norska. Byl poslán do Itálie na podzim 1943 a v 8.1944 mu byla přidělena tanková rota z ukořistěných italských tanků.

Oberste des Schutzpolizei Kursk (7.1942 – 3.1943)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Buch (1943 – 1944)

I/SS-Polizei Regiment 15
II/SS-Polizei Regiment 15
III/SS-Polizei Regiment 15
1. Artillerie Batterie
2. Artillerie Batterie
3. Artillerie Batterie

I/SS-Polizei Regiment 15
II/SS-Polizei Regiment 15
III/SS-Polizei Regiment 15
SS-Polizei Panzer Kompanie 15

SS-Polizei Regiment 16
SS-Polizei Regiment 16 byl zformován v 7.1942 z 56. Polizei Batallion, 102. Polizei Batallion, 121. Polizei Batallion a 305. Polizei Batallion. Bojoval na Východě a válku ukončil v Kurlandsku.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Kemper (1942 – 2.1943)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Emil Kursk (3.1943 – 6.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Walter Titel (7.1944 – 1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Gieseke (1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 16
II/SS-Polizei Regiment 16
III/SS-Polizei Regiment 16
IV/SS-Polizei Regiment 16 (rozpuštěn 1943)

SS-Polizei Regiment 17
SS-Polizei Regiment 17 byl zformován v 7.1942 z 42. Polizei Batallion, 69. Polizei Batallion a 74. Polizei Batallion. Byl přesunut do Polska v roce 1943, kde bojoval proti partyzánům a ve Varšavě proti povstání.

I/SS-Polizei Regiment 17
II/SS-Polizei Regiment 17
III/SS-Polizei Regiment 17

SS-Polizei Regiment 19
SS-Polizei Regiment 19 byl zformován v 7.1942 ve Francii z 72. Polizei Batallion, 171. Polizei Batallion a 181. Polizei Batallion. Byl poslán do Slovinska, kde bojoval proti partyzánům do 6.1944, kdy byl poslán zpět do Francie. Byl umístěn v Langres, v 9.1944 byl přesunut do Belfortu, kde měl chránit maršála Petaina. Koncem roku 1944 se stahoval přes Colmar, ale jeho další osud není znám.

SS-Sturmbannführer und Oberstleutnant der Polizei Griese (7.1942 – 3.1943)
SS-Obersturmbannführer und Oberstleutnant der Polizei Hubert Koelbinger (3.1943 – 15.7.1944)
Major der Schutzpolizei Bartscht (10.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 19
II/SS-Polizei Regiment 19
III/SS-Polizei Regiment 19

SS-Polizei Regiment 20
SS-Polizei Regiment 20 byl zformován v 7.1942 v Praze z Polizei Regiment Böhmen. I/SS-Polizei Regiment 20 byl vyňat z jednotky v 4.1943, ale byl nahrazen Polizei Ausbildung Bataillon Klagenfurt. I/SS-Polizei Regiment 20 byl umístěn v Itálii, II/SS-Polizei Regiment 20 nejdříve v Čechách a poté v Maďarsku a III/SS-Polizei Regiment 20 v Praze.

Oberst der Schutzpolizei Anton
Oberst der Schutzpolizei Hirschfeld 7.1944 – 10.1944

I/SS-Polizei Regiment 20
II/SS-Polizei Regiment 20
III/SS-Polizei Regiment 20

SS-Polizei Regiment 21
SS-Polizei Regiment 21 byl zformován v 7.1942 v Praze z Polizei Regiment Mähren a několika malých jednotek. Byl umístěn v Čechách a na konci války bojoval proti Rudé armádě.

Oberst der Gendarmerie Georg Attenberger (7.1942 – 10.1944)

I/SS-Polizei Regiment 21
II/SS-Polizei Regiment 21
III/SS-Polizei Regiment 21

SS-Polizei Regiment 22
SS-Polizei Regiment 22 byl zformován v 7.1942 v Praze z Polizei Regiment Warschau a dalších malých jednotek. Byl umístěn v Polsku do 7.1944, kdy byl poslán na frontu, kde byl zničen.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Petsch
Oberst der Schutzpolizei Rudof Haring (4.1943 – 6.1944)

I/SS-Polizei Regiment 22
II/SS-Polizei Regiment 22
III/SS-Polizei Regiment 22

SS-Polizei Regiment 23
SS-Polizei Regiment 23 byl zformován v 7.1942 v Krakově z Polizei Regiment Krakau a několika menších jednotek. Byl použit proti partyzánům v Polsku a poté na frontě, kde byl zničen.

I/SS-Polizei Regiment 23
II/SS-Polizei Regiment 23
III/SS-Polizei Regiment 23

SS-Polizei Regiment 24
SS-Polizei Regiment 24 byl zformován v 7.1942 ve Lvově z Polizei Regiment Radom (jen štáb), 83. Polizei Batallion, 93. Polizei Batallion a 153. Polizei Batallion. III/SS-Polizei Regiment 24 byl umístěn na Slovinsku před přesunem do Francie, kde se stal částí SS-Polizei Regiment 14. Zbytek pluku byl použit proti partyzánům na Východě a na konci války na frontě.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Gassler (7.1942 – 4.1943)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Russel (4.1943 – 10.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Treuke (10.1944 – 11.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Borgsen (11.1944 – 3.12.1944)
Oberstt der Schutzpolizei Paust (3.12.1944 – 1.1945)

I/SS-Polizei Regiment 24
II/SS-Polizei Regiment 24
III/SS-Polizei Regiment 24

SS-Polizei Regiment 25
SS-Polizei Regiment 25 byl zformován v 7.1942 v Lublinu z Polizei Regiment Lublin (jen štáb), 306. Polizei Batallion, 308. Polizei Batallion a 313. Polizei Batallion. Byl umístěn v Polsku a použit proti partyzánům.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Hermann Kintrup (1942 – 1943)
Major der Schutzpolizei Willy Suchanek (1943 – 7.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Rheindorf (7.1944 – 10.1944)
SS-Obersturmbannführer und Oberstleutnant der Schutzpolizei Erich Treuke (10.1944 – 1944)
Oberst der Schutzpolizei Rudolf Haring (1944 – 21.2.1945)

I/SS-Polizei Regiment 25 Cholm
II/SS-Polizei Regiment 25
III/SS-Polizei Regiment 25

SS-Polizei Regiment 26
SS-Polizei Regiment 26 byl zformován v 7.1942 v Norsku z Polizei Regiment Nord Norwegen (jen štáb), 254. Polizei Batallion, 255. Polizei Batallion a 256. Polizei Batallion. Byl přesunut do Polska v 5.1943, kde bojoval proti partyzánům před odjezdem do Ruska. Zde byl téměř zničen v 7.1944 a zbytek byl rozpuštěn v 11.1944.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Strelow (7.1942 – 1944)
Oberstleutnant Weissig (8.1944 – 11.1944)

I/SS-Polizei Regiment 26
II/SS-Polizei Regiment 26
III/SS-Polizei Regiment 26

SS-Polizei Regiment 27
SS-Polizei Regiment 27 byl zformován v 7.1942 v Norsku z Polizei Regiment Süd Norwegen (jen štáb), 319. Polizei Batallion, 321. Polizei Batallion a 44. Polizei Batallion. Byl umístěn v Norsku do konce války.

SS-Standartenführer und Oberstleutnant der Schutzpolizei Walther Endler (7.1942 – 7.1944)
SS-Oberführer und Oberst der Schutzpolizei Hans Müller-Brunckhorst (7.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 27
II/SS-Polizei Regiment 27
III/SS-Polizei Regiment 27
IV/SS-Polizei Regiment 27

SS-Polizei Regiment 28 Todt

SS-Polizei Regiment 28 Todt byl zformován v 11.1942 z 62. Polizei Batallion a 69. Polizei Batallion. Byl původně rozdělen do praporů v Brest-Litevsku, Rize a Poltavě před odesláním do Marseille. Todt byl v 2.1944 poslán na Slovinsko, kde bojoval proti partyzánům do konce válků.

I/SS-Polizei Regiment 28
II/SS-Polizei Regiment 28
III/SS-Polizei Regiment 28

SS-Polizei Regiment 29
SS-Polizei Regiment 29 byl zformován 16.3.1945 z Polizei z.b.V. 1. Byl součástí SS-Polizei Brigade Wirth koncem 3.1945 a poté začleněn do 35. SS- und Polizei-Grenadier Division.

Oberst der Polizei Friedrich-Wilhelm Korff

I/SS-Polizei Regiment 29
II/SS-Polizei Regiment 29
III/SS-Polizei Regiment 29

SS-Polizei Regiment 30
SS-Polizei Regiment 30 byl zformován 16.3.1945 z Polizei z.b.V. 1. Byl součástí SS-Polizei Brigade Wirth koncem 3.1945 a poté začleněn do 35. SS- und Polizei-Grenadier Division.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Fritz Auscher

I/SS-Polizei Regiment 30
II/SS-Polizei Regiment 30
III/SS-Polizei Regiment 30

SS-Polizei Regiment 50
SS-Polizei Regiment 50 byl zformován v 3.1945. Byl sloučen s SS-Polizei Regiment 8 v 4.1945 do 1. SS-Polizei Jäger Brigade.

Major der Schutzpolizei Richard Droege

I/SS-Polizei Regiment 50
II/SS-Polizei Regiment 50
III/SS-Polizei Regiment 50

SS-Polizei Regiment Alpenvorland
SS-Polizei Regiment Alpenvorland byl zformován v 6.1944 v Itálii jako SS-Polizei Regiment Alpenland, ale brzy byl přejmenován na Alpenvorland. Byl použit pro boj s partyzány a I/SS-Polizei Regiment Alpenvorland byl zničen v 1.1945 u Terstu. Bylo plánováno využít zbatek pluku k reformování SS-Polizei Regiment 9, ale to se neuskutečnilo.

Oberst der Schutzpolizei Koellner

I/SS-Polizei Regiment Alpenvorland
II/SS-Polizei Regiment Alpenvorland
III/SS-Polizei Regiment Alpenvorland

SS-Polizei Regiment Bozen
SS-Polizei Regiment Bozen byl zformován v 10.1943 v Itálii jako SS-Polizei Regiment Südtirol, ale byl brzy přejmenován na Bozen. Byl umístěn v Itálii do konce války a užit v boji proti partyzánům. III/SS-Polizei Regiment Bozen byl umístěn v Římě, kde zastřelil 270 civilistů v odvetu za smrt 7 svých mužů. Partyzáni zabili den poté dalších 32 mužů a III/SS-Polizei Regiment Bozen v odvetu popravil dalších 328 civilistů a partyzánů.

Oberst der Schutzpolizei Menschik

I/SS-Polizei Regiment Bozen
II/SS-Polizei Regiment Bozen
III/SS-Polizei Regiment Bozen
Polizei Ersatz Bataillon Bozen

SS-Polizei Regiment Brixen
SS-Polizei Regiment Brixen byl zformován v 10.1944 v Itálii, do jednotky byli zařazeni muži ze Süd-Tiroler Ordnungsdienst. Mnoho mužů z této jednotky nevěřilo ve vítězství Hitlera a uzavřeli dohodu s partyzány o vzájemném neútočení. Byl přesunut do Slezska v 3.1945, kde byl na frontě brzy poté zničen.

I/SS-Polizei Regiment Brixen
II/SS-Polizei Regiment Brixen
III/SS-Polizei Regiment Brixen

SS-Polizei Regiment Schlanders
SS-Polizei Regiment Schlanders byl zformován v 10.1944 v Itálii, do jednotky bylo zařazeno 1.200 – 1.500 mužů ze Süd-Tiroler Ordnungsdienst. Byl použit pro strážní službu a kapituloval Spojencům v Bolzanu.

SS-Sturmbannführer und Major der Schutzpolizei Georg Hahn

I/SS-Polizei Regiment Schlanders
II/SS-Polizei Regiment Schlanders
III/SS-Polizei Regiment Schlanders

Leave a Comment