SS-Polizei Regiment

Označení SS bylo přidáno do názvu 24.2.1943.

SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18
SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18 byl zformován v 7.1942 z 302. Polizei Gebirgsjäger Batallion, 312. Polizei Gebirgsjäger Batallion a 325. Polizei Gebirgsjäger Batallion. Byl poslán do Slovinska pro boj s partyzány. V 12.1942 byl poslán do Finska a v 1.1943 umístěn v Oulu, kde byl přidělen XVIII Gebirgs-Armeekorps. Bojoval ve Finsku do 7.1943, kdy byl poslán do Gdaňsku a v 8.1943 do Řecka, kde se zúčastnil protipartyzánských operací do německého ústupu z Řecka a Jugoslávie.

Oberst der Schutzpolizei Hermann Franz (5.1942 – 8.1943)
Oberstleutnant Hösl (9.1943 – 2.10.1944)
Major der Polizei Mann (2.10.1944 – 10.10.1944)
Major der Schutzpolizei Poys (19.10.1944 – 8.5.1945)

I/SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18
II/SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18
III/SS-Polizei Gebirgsjäger Regiment 18
Kavallerie Abteilung
Nachrichten Kompanie
Gebirgs Artillerie Bataillon
1. Artillerie Batterie
2. Artillerie Batterie
3. Artillerie Batterie

 

SS-Polizei Regiment 1
SS-Polizei Regiment 1 byl zformován v 7.1942 v Berlíně z 2. Polizei Batallion, 3. Polizei Batallion a 10. Polizei Batallion. I/SS-Polizei Regiment 1 byl odeslán na východní frontu a přidělen Heeresgruppe Nord. II/SS-Polizei Regiment 1 byl rozdělen do samostatných rot a používán SD na východní frontě. III/SS-Polizei Regiment 1 byl poslán do Krajiny, Slovinsko k boji s partyzány. I a III/SS-Polizei Regiment 1 byly v 3.1943 poslány do Francie k zformování SS-Polizei Regiment 14. II/SS-Polizei Regiment 1 byl poslán do jižního Ruska a použit k zformování Polizei Schützen Regiment 31. Nový SS-Polizei Regiment 1 byl vytvořen v Maďarsku v 8.1944 z částí jiných Polizei Regimentů, ale jednotka byla rozdělena do dvou praporů. Byl rozpuštěn 12.3.1945.

I/SS-Polizei Regiment 1
II/SS-Polizei Regiment 1
III/SS-Polizei Regiment 1

SS-Polizei Regiment 2
SS-Polizei Regiment 2 byl zformován v 7.1942 v Tilsitu z 11. Polizei Batallion, 13. Polizei Batallion a 22. Polizei Batallion a 3 dělostřeleckých baterií, které byly přidány v 9.1942. Byl přidělen k Heeresgruppe Mitte a použit proti partyzánům na Východě. Utrpěl těžké ztráty a byl stažen na podzim 1944. V 12.1944 byl poslán na západní frontu.

Oberstleutnant der Polizei Hans Griep (7.1942 – 8.1943)
SS-Standartenführer Günter Anhalt (9.1943 – 6.1944)
Oberstleutnant der Polizei Rudolf Garing (7.1944 – 9.1944)
SS-Oberstrumbannführer und Oberstleutnant der Polizei Richard Paust
Oberstleutnant der Polizei Heinacker

I/SS-Polizei Regiment 2
II/SS-Polizei Regiment 2
III/SS-Polizei Regiment 2
Polizie Geschütz Abteilung 1

SS-Polizei Regiment 3
SS-Polizei Regiment 3 byl zformován v 7.1942 v Holandsku z 66. Polizei Batallion, 68. Polizei Batallion a III/SS-Polizei Regiment 12. I/SS-Polizei Regiment 3 byl poslán do Srbska, kde byl použit k zformování SS-Polizei Regiment 5 a byl nahrazen I/SS-Polizei Regiment 16. Regiment byl celou dobu své existence umístěn v Holandsku.

Oberst der Polizei Boehmer (7.1942 – 20.10.1944)

I/SS-Polizei Regiment 3
II/SS-Polizei Regiment 3
III/SS-Polizei Regiment 3

SS-Polizei Regiment 4
SS-Polizei Regiment 4 byl zformován v 7.1942 v Paříži z 316. Polizei Batallion a 323. Polizei Batallion. Třetí battalion byl zformován z Organisation Todt Battalion 62. Byl umístěn v Polsku a zúčastnil se několika protipartyzánských operací.

Oberleutnant der Schutzpolizei Schweinichen (? – 15.4.1943)
SS-Obersturmbannführer und Oberstleutnant der Schutzpolizei Erich Skowronnek (15.4.1943 – 7.1944)
SS-Obersturmbannführer und Oberstleutnant der Schutzpolizei Walter Danz (7.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 4
II/SS-Polizei Regiment 4
III/SS-Polizei Regiment 4

SS-Polizei Regiment 5
SS-Polizei Regiment 5 byl zformován v 7.1942 v Bělehradě z 64. Polizei Batallion a 322. Polizei Batallion. Třetí battalion byl zformován ze srbských Volksdeutsche. Byl umístěn v Srbsku 1942-1944 a později v Chorvatsku 1944-1945.

Major der Schutzpolizei May (9.7.1942 – ?.1943)
Major der Schutzpolizei Detlef Ohrt (?.1944 – 7.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Franz Lechthaler (7.1944 – ?)
Major der Schutzpolizei Hoffmann (?.1945)

I/SS-Polizei Regiment 5
II/SS-Polizei Regiment 5
III/SS-Polizei Regiment 5

SS-Polizei Regiment 6
SS-Polizei Regiment 6 byl zformován v 7.1942 z 82. Polizei Batallion, 312. Polizei Batallion a 318. Polizei Batallion. Byl použit proti partyzánům na Východě a dva prapory byly zničeny v 1.1943. Zbývající battalion byl přidělen k 213. Sicherungs Division v 4.1943 a nový SS-Polizei Regiment 6 byl vytvořen v 10.1944 v Maďarsku. Bojoval s Panzergrenadier Division Brandenburg na maďarsko-chorvatských hranicích v 11.1944 před obklíčením v Budapešti. Přeživší kapitulovali před Rudou armádou v 2.1945.

SS-Standartenführer und Oberst der Schutzpolizei Dr Günther Merk (15.9.1942 – 5.1.1943)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Martin Valtin (6.1.1943 – 3.1943)
Oberstleutnant der Polizei Soosten (3.1943 – 4.1943)
Oberstleutnant der Polizei Maiwald (4.1943 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 6
II/SS-Polizei Regiment 6
III/SS-Polizei Regiment 6

I/SS-Polizei Regiment 6
II/SS-Polizei Regiment 6
III/SS-Polizei Regiment 6
IV/SS-Polizei Regiment 6

SS-Polizei Regiment 7
SS-Polizei Regiment 7 byl zformován v 7.1942 z 123. Polizei Batallion, 309. Polizei Batallion a 317. Polizei Batallion. Byl poslán v roce 1943 do Norska a zůstal zde do konce války.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Schaber
Oberstleutnant der Schutzpolizei Hoppe (15.7.1944 – 20.10.1944)

I/SS-Polizei Regiment 7
II/SS-Polizei Regiment 7
III/SS-Polizei Regiment 7

SS-Polizei Regiment 8
SS-Polizei Regiment 8 byl zformován v 7.1942 z 91. Polizei Batallion, 111. Polizei Batallion a 134. Polizei Batallion. Bojoval proti partyzánům v jižním Rusku a byl zničen v 1.1943. Nový SS-Polizei Regiment 8 byl zformován v 11.1944 v Čechách. Bojoval v Maďarsku a v Německu před sloučením s SS-Polizei Regiment 50 a zformováním 1. SS-Polizei Jäger Brigade.

I/SS-Polizei Regiment 8
II/SS-Polizei Regiment 8
III/SS-Polizei Regiment 8

I/SS-Polizei Regiment 8
II/SS-Polizei Regiment 8
III/SS-Polizei Regiment 8
IV/SS-Polizei Regiment 8 (4.1945)

SS-Polizei Regiment 9
SS-Polizei Regiment 9 byl zformován v 7.1942 v Saarbrückenu z Polizei Regiment Nord. Byl poslán na Východ a rozdělen na prapory, které byly přiděleny 285. Sicherungs Division, 207. Sicherungs Division a 281. Sicherungs Division. Všechny byly zničeny v 7. a 8.1944. Byl vydán rozkaz vytvořit nový SS-Polizei Regiment 9, ale nikdy nebyl dokončen.

I/SS-Polizei Regiment 9
II/SS-Polizei Regiment 9
III/SS-Polizei Regiment 9

SS-Polizei Regiment 10
SS-Polizei Regiment 10 byl zformován v 7.1942 z Polizei Regiment Süd. Bojoval na Východě, zejména proti partyzánům, ale byl použit i na frontě. V 8.1944 byl poslán do Slovinska, kde bojoval do konce války proti partyzánům.

Major der Gendarmerie Hellmuth Köning (?.1943 – ?.1944)
Major der Schutzpolizei Auscher

I/SS-Polizei Regiment 10
II/SS-Polizei Regiment 10
III/SS-Polizei Regiment 10

SS-Polizei Regiment 11
SS-Polizei Regiment 11 byl zformován v 7.1942 z 304. Polizei Batallion, 315. Polizei Batallion a 320. Polizei Batallion. Sloužil na východní frontě v boji proti partyzánům i jako frontová jednotka. Byl stažen do Polska v 4.1944 a později přidělen LVI Panzerkorps. II a III/SS-Polizei Regiment 11 byly zničeny v 11.1944 a I/SS-Polizei Regiment 11 u Chelmna v 12.1944.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Gresser (7.1942 – 7.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Syllein (7.1944 – 20.10.1944)
Major der Gendarmerie Gewehr (20.10.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 11
II/SS-Polizei Regiment 11
III/SS-Polizei Regiment 11

SS-Polizei Regiment 12
SS-Polizei Regiment 12 byl zformován v 7.1942 v Hamburku z 103. Polizei Batallion, 104. Polizei Batallion a 105. Polizei Batallion. Byl umístěn v Holandsku do roku 1944, kdy byl rozpuštěn a rozdělen mezi ostatní jednotky.

I/SS-Polizei Regiment 12
II/SS-Polizei Regiment 12
III/SS-Polizei Regiment 12

SS-Polizei Regiment 13
SS-Polizei Regiment 13 byl zformován v 7.1942 v Hamburku z 6. Polizei Batallion, 85. Polizei Batallion a 301. Polizei Batallion. Bojoval proti partyzánům na východní frontě a ve Slovinsku, kde byl zničen Rudou armádou.

Oberst der Schutzpolizei Payl Worm (7.1942 – 8.1942)
Major der Schutzpolizei Fritz Schilöl (8.1942 – 12.1943)

I/SS-Polizei Regiment 13
II/SS-Polizei Regiment 13
III/SS-Polizei Regiment 13

SS-Polizei Regiment 14
SS-Polizei Regiment 14 byl zformován v 7.1942 z 51. Polizei Batallion, 63. Polizei Batallion, 122. Polizei Batallion a 313. Polizei Batallion. Bojoval na východní frontě a byl téměř celý zničen u Charkova v 1.1943. Nový SS-Polizei Regiment 14 (také známý jako SS-Polizei Regiment Griese) byl vytvořen ve Francii v 4.1943. Byl poslán do Polska v 6.1943 před přesunem do Chorvatska v 9.1943. Později byl přesunut na Slovinsko a část byla přidělena 35. SS- und Polizei Grenadier Division.

Oberstleutnant der Polizei Buchmann (7.1942 – 12.1942)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Otto Peter (1.1943 – 4.1943)
Oberst der Schutzpolzei Griese (4.1943 – 7.1944)
SS-Standartenführer und Oberst der Schutzpolizei Willy Nickel (7.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 14
II/SS-Polizei Regiment 14
III/SS-Polizei Regiment 14

SS-Polizei Regiment 15
SS-Polizei Regiment 15 byl zformován v 7.1942 z 305. Polizei Batallion, 306. Polizei Batallion, 310. Polizei Batallion a 3 dělostřeleckých baterií. Část byla zničena a zbytek rozdělen mezi ostatní jednotky. Nový SS-Polizei Regiment 15 byl vytvořen v 3.1943 a byl poslán do Norska. Byl poslán do Itálie na podzim 1943 a v 8.1944 mu byla přidělena tanková rota z ukořistěných italských tanků.

Oberste des Schutzpolizei Kursk (7.1942 – 3.1943)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Buch (1943 – 1944)

I/SS-Polizei Regiment 15
II/SS-Polizei Regiment 15
III/SS-Polizei Regiment 15
1. Artillerie Batterie
2. Artillerie Batterie
3. Artillerie Batterie

I/SS-Polizei Regiment 15
II/SS-Polizei Regiment 15
III/SS-Polizei Regiment 15
SS-Polizei Panzer Kompanie 15

SS-Polizei Regiment 16
SS-Polizei Regiment 16 byl zformován v 7.1942 z 56. Polizei Batallion, 102. Polizei Batallion, 121. Polizei Batallion a 305. Polizei Batallion. Bojoval na Východě a válku ukončil v Kurlandsku.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Kemper (1942 – 2.1943)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Emil Kursk (3.1943 – 6.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Walter Titel (7.1944 – 1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Gieseke (1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 16
II/SS-Polizei Regiment 16
III/SS-Polizei Regiment 16
IV/SS-Polizei Regiment 16 (rozpuštěn 1943)

SS-Polizei Regiment 17
SS-Polizei Regiment 17 byl zformován v 7.1942 z 42. Polizei Batallion, 69. Polizei Batallion a 74. Polizei Batallion. Byl přesunut do Polska v roce 1943, kde bojoval proti partyzánům a ve Varšavě proti povstání.

I/SS-Polizei Regiment 17
II/SS-Polizei Regiment 17
III/SS-Polizei Regiment 17

SS-Polizei Regiment 19
SS-Polizei Regiment 19 byl zformován v 7.1942 ve Francii z 72. Polizei Batallion, 171. Polizei Batallion a 181. Polizei Batallion. Byl poslán do Slovinska, kde bojoval proti partyzánům do 6.1944, kdy byl poslán zpět do Francie. Byl umístěn v Langres, v 9.1944 byl přesunut do Belfortu, kde měl chránit maršála Petaina. Koncem roku 1944 se stahoval přes Colmar, ale jeho další osud není znám.

SS-Sturmbannführer und Oberstleutnant der Polizei Griese (7.1942 – 3.1943)
SS-Obersturmbannführer und Oberstleutnant der Polizei Hubert Koelbinger (3.1943 – 15.7.1944)
Major der Schutzpolizei Bartscht (10.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 19
II/SS-Polizei Regiment 19
III/SS-Polizei Regiment 19

SS-Polizei Regiment 20
SS-Polizei Regiment 20 byl zformován v 7.1942 v Praze z Polizei Regiment Böhmen. I/SS-Polizei Regiment 20 byl vyňat z jednotky v 4.1943, ale byl nahrazen Polizei Ausbildung Bataillon Klagenfurt. I/SS-Polizei Regiment 20 byl umístěn v Itálii, II/SS-Polizei Regiment 20 nejdříve v Čechách a poté v Maďarsku a III/SS-Polizei Regiment 20 v Praze.

Oberst der Schutzpolizei Anton
Oberst der Schutzpolizei Hirschfeld 7.1944 – 10.1944

I/SS-Polizei Regiment 20
II/SS-Polizei Regiment 20
III/SS-Polizei Regiment 20

SS-Polizei Regiment 21
SS-Polizei Regiment 21 byl zformován v 7.1942 v Praze z Polizei Regiment Mähren a několika malých jednotek. Byl umístěn v Čechách a na konci války bojoval proti Rudé armádě.

Oberst der Gendarmerie Georg Attenberger (7.1942 – 10.1944)

I/SS-Polizei Regiment 21
II/SS-Polizei Regiment 21
III/SS-Polizei Regiment 21

SS-Polizei Regiment 22
SS-Polizei Regiment 22 byl zformován v 7.1942 v Praze z Polizei Regiment Warschau a dalších malých jednotek. Byl umístěn v Polsku do 7.1944, kdy byl poslán na frontu, kde byl zničen.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Petsch
Oberst der Schutzpolizei Rudof Haring (4.1943 – 6.1944)

I/SS-Polizei Regiment 22
II/SS-Polizei Regiment 22
III/SS-Polizei Regiment 22

SS-Polizei Regiment 23
SS-Polizei Regiment 23 byl zformován v 7.1942 v Krakově z Polizei Regiment Krakau a několika menších jednotek. Byl použit proti partyzánům v Polsku a poté na frontě, kde byl zničen.

I/SS-Polizei Regiment 23
II/SS-Polizei Regiment 23
III/SS-Polizei Regiment 23

SS-Polizei Regiment 24
SS-Polizei Regiment 24 byl zformován v 7.1942 ve Lvově z Polizei Regiment Radom (jen štáb), 83. Polizei Batallion, 93. Polizei Batallion a 153. Polizei Batallion. III/SS-Polizei Regiment 24 byl umístěn na Slovinsku před přesunem do Francie, kde se stal částí SS-Polizei Regiment 14. Zbytek pluku byl použit proti partyzánům na Východě a na konci války na frontě.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Gassler (7.1942 – 4.1943)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Russel (4.1943 – 10.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Treuke (10.1944 – 11.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Borgsen (11.1944 – 3.12.1944)
Oberstt der Schutzpolizei Paust (3.12.1944 – 1.1945)

I/SS-Polizei Regiment 24
II/SS-Polizei Regiment 24
III/SS-Polizei Regiment 24

SS-Polizei Regiment 25
SS-Polizei Regiment 25 byl zformován v 7.1942 v Lublinu z Polizei Regiment Lublin (jen štáb), 306. Polizei Batallion, 308. Polizei Batallion a 313. Polizei Batallion. Byl umístěn v Polsku a použit proti partyzánům.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Hermann Kintrup (1942 – 1943)
Major der Schutzpolizei Willy Suchanek (1943 – 7.1944)
Oberstleutnant der Schutzpolizei Rheindorf (7.1944 – 10.1944)
SS-Obersturmbannführer und Oberstleutnant der Schutzpolizei Erich Treuke (10.1944 – 1944)
Oberst der Schutzpolizei Rudolf Haring (1944 – 21.2.1945)

I/SS-Polizei Regiment 25 Cholm
II/SS-Polizei Regiment 25
III/SS-Polizei Regiment 25

SS-Polizei Regiment 26
SS-Polizei Regiment 26 byl zformován v 7.1942 v Norsku z Polizei Regiment Nord Norwegen (jen štáb), 254. Polizei Batallion, 255. Polizei Batallion a 256. Polizei Batallion. Byl přesunut do Polska v 5.1943, kde bojoval proti partyzánům před odjezdem do Ruska. Zde byl téměř zničen v 7.1944 a zbytek byl rozpuštěn v 11.1944.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Strelow (7.1942 – 1944)
Oberstleutnant Weissig (8.1944 – 11.1944)

I/SS-Polizei Regiment 26
II/SS-Polizei Regiment 26
III/SS-Polizei Regiment 26

SS-Polizei Regiment 27
SS-Polizei Regiment 27 byl zformován v 7.1942 v Norsku z Polizei Regiment Süd Norwegen (jen štáb), 319. Polizei Batallion, 321. Polizei Batallion a 44. Polizei Batallion. Byl umístěn v Norsku do konce války.

SS-Standartenführer und Oberstleutnant der Schutzpolizei Walther Endler (7.1942 – 7.1944)
SS-Oberführer und Oberst der Schutzpolizei Hans Müller-Brunckhorst (7.1944 – ?)

I/SS-Polizei Regiment 27
II/SS-Polizei Regiment 27
III/SS-Polizei Regiment 27
IV/SS-Polizei Regiment 27

SS-Polizei Regiment 28 Todt

SS-Polizei Regiment 28 Todt byl zformován v 11.1942 z 62. Polizei Batallion a 69. Polizei Batallion. Byl původně rozdělen do praporů v Brest-Litevsku, Rize a Poltavě před odesláním do Marseille. Todt byl v 2.1944 poslán na Slovinsko, kde bojoval proti partyzánům do konce válků.

I/SS-Polizei Regiment 28
II/SS-Polizei Regiment 28
III/SS-Polizei Regiment 28

SS-Polizei Regiment 29
SS-Polizei Regiment 29 byl zformován 16.3.1945 z Polizei z.b.V. 1. Byl součástí SS-Polizei Brigade Wirth koncem 3.1945 a poté začleněn do 35. SS- und Polizei-Grenadier Division.

Oberst der Polizei Friedrich-Wilhelm Korff

I/SS-Polizei Regiment 29
II/SS-Polizei Regiment 29
III/SS-Polizei Regiment 29

SS-Polizei Regiment 30
SS-Polizei Regiment 30 byl zformován 16.3.1945 z Polizei z.b.V. 1. Byl součástí SS-Polizei Brigade Wirth koncem 3.1945 a poté začleněn do 35. SS- und Polizei-Grenadier Division.

Oberstleutnant der Schutzpolizei Fritz Auscher

I/SS-Polizei Regiment 30
II/SS-Polizei Regiment 30
III/SS-Polizei Regiment 30

SS-Polizei Regiment 50
SS-Polizei Regiment 50 byl zformován v 3.1945. Byl sloučen s SS-Polizei Regiment 8 v 4.1945 do 1. SS-Polizei Jäger Brigade.

Major der Schutzpolizei Richard Droege

I/SS-Polizei Regiment 50
II/SS-Polizei Regiment 50
III/SS-Polizei Regiment 50

SS-Polizei Regiment Alpenvorland
SS-Polizei Regiment Alpenvorland byl zformován v 6.1944 v Itálii jako SS-Polizei Regiment Alpenland, ale brzy byl přejmenován na Alpenvorland. Byl použit pro boj s partyzány a I/SS-Polizei Regiment Alpenvorland byl zničen v 1.1945 u Terstu. Bylo plánováno využít zbatek pluku k reformování SS-Polizei Regiment 9, ale to se neuskutečnilo.

Oberst der Schutzpolizei Koellner

I/SS-Polizei Regiment Alpenvorland
II/SS-Polizei Regiment Alpenvorland
III/SS-Polizei Regiment Alpenvorland

SS-Polizei Regiment Bozen
SS-Polizei Regiment Bozen byl zformován v 10.1943 v Itálii jako SS-Polizei Regiment Südtirol, ale byl brzy přejmenován na Bozen. Byl umístěn v Itálii do konce války a užit v boji proti partyzánům. III/SS-Polizei Regiment Bozen byl umístěn v Římě, kde zastřelil 270 civilistů v odvetu za smrt 7 svých mužů. Partyzáni zabili den poté dalších 32 mužů a III/SS-Polizei Regiment Bozen v odvetu popravil dalších 328 civilistů a partyzánů.

Oberst der Schutzpolizei Menschik

I/SS-Polizei Regiment Bozen
II/SS-Polizei Regiment Bozen
III/SS-Polizei Regiment Bozen
Polizei Ersatz Bataillon Bozen

SS-Polizei Regiment Brixen
SS-Polizei Regiment Brixen byl zformován v 10.1944 v Itálii, do jednotky byli zařazeni muži ze Süd-Tiroler Ordnungsdienst. Mnoho mužů z této jednotky nevěřilo ve vítězství Hitlera a uzavřeli dohodu s partyzány o vzájemném neútočení. Byl přesunut do Slezska v 3.1945, kde byl na frontě brzy poté zničen.

I/SS-Polizei Regiment Brixen
II/SS-Polizei Regiment Brixen
III/SS-Polizei Regiment Brixen

SS-Polizei Regiment Schlanders
SS-Polizei Regiment Schlanders byl zformován v 10.1944 v Itálii, do jednotky bylo zařazeno 1.200 – 1.500 mužů ze Süd-Tiroler Ordnungsdienst. Byl použit pro strážní službu a kapituloval Spojencům v Bolzanu.

SS-Sturmbannführer und Major der Schutzpolizei Georg Hahn

I/SS-Polizei Regiment Schlanders
II/SS-Polizei Regiment Schlanders
III/SS-Polizei Regiment Schlanders

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close