Schalburg Korps

Velitel: Knud Borge Martinsen 2.1943 – 2.1945 Madsen 2.1945 – 1945 Schalburg-Korps byl zformován 2.2.1943 jako Germansk Korps, ale nebyl zorganizován do 7.1943. Podobně jako SS organizace v Norsku a Holandsku, nebyl částí místní nacistické strany (Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti, DNSAP), ale byl samostatnou organizací. Absorboval Landstormen, milici nacistické strany Nya Danmark v 12.1943. Byl přejmenován na Schalburg-Korps brzy po zformování (podle III. SS Panzerkorps (Germanisches), na počest Christiana Frederick von Schalburg (původního velitele Freikorps Danmark), který byl hrdinou dánských nacistů. Většina členů byla přesunuta do nově zformovaného SS-Uddannelsesbatallion Sjælland (aka SS-Ausbildungs-Bataillon Schalburg), kterému velel SS-Sturmbannführer Poul Neergaard-Jacobsen a později SS-Obersturmführer Egill Poulsen. Byl přejmenován na SS-Vagtbatallion Sjælland (SS-Wach-Bataillon Sjælland) na počátku roku 1945. Schalburg-Korps byl formálně rozpuštěn v 2.1945.

Rukávový pásek / Jednotka
Absalon / Sturm Absalon
Herluf Trolle / Sturm Herluf Trolle
Læssøe / Sturm Læssoe
Olaf Rye / Sturm Olaf Rye
Schalburg / Štáb, garda a školy Schalburgkorps
Skjalm Hvide / Sturm Skjalm Hvide
Všechny jednotky byly pojmenovány po dánských válečných hrdinech.

Oberst

SS-Standartenführer

Oberstløjtnant

SS-Obersturmbannführer

Major

SS-Sturmbannführer

Kaptajn

SS-Hauptsturmführer

Overløjtnant

SS-Obersturmführer

Løjtnant

SS-Untersturmführer

Fænrik

SS-Sturmscharführer

Stabsvagtmester

SS-Hauptscharführer

Overvagtmester

SS-Oberscharführer

Vagtmester

SS-Scharführer

Overtropsfører

SS-Unterscharführer

Tropsfører

SS-Rottenführer

Schalburgmand

SS-Mann

Leave a Comment