Postup polské armády na Kovel, 12.9.1920

V historii sovětsko-polské války v roce 1920, která skončila porážkou bolševiků, je zaznamenána cesta obrněných aut, která skončila velkým úspěchem. Úspěch byl dosažen za pomoci primitivních obrněných aut Ford, v době, kdy doktrína samostatného použití obrněných sil byla stále v počátcích.

Po vítězné bitvě u Varšavy ze srpna 1920, zvané “zázrak na Visle” a vítězství polského velitele Josefa Pilsudského díky brilantnímu manévrování na řece Wieprz, se severní fronta stala bodem, ze kterého polská armáda zahájila postup po ústupu bolševických sil. V prvních dnech září byly operace na krátko přerušeny kvůli reorganizaci sil pro strategický postup. V té době byla na jižní frontě podniknuta akce proti Buďonnému (velitel sovětské 1. jízdní armády) na linii řek Bug a Zgnila Lipa. Po ústupu Buďonného armády a postupu 3. armády pod generálem Sikorským k řece Bug, převzal další akce vrchní velitel a 3. a 6. armáda začaly postupovat na východ. Byl určen následující plán akcí: skupina generála Hallera, skládající se ze dvou divizí pěchoty a sboru jízdy, měla za úkol dobýt Luck útokem, zatlačujícím nepřítelem směrem od Sarny. Tato akce měla být synchronizována s ofenzívou generála Krajewského na Kovel, jeho skupina se skládala ze dvou pěších divizí a dobrovolnické skupiny ganarála Bulak-Balachowicze. Cílem generála Krajewského bylo znehybnění sovětské 12. armády, která se právě přeskupovala před zahájením ofenzívy na západ. Dalším cílem bylo obsadit rychle Kovel a nepoškozenou železniční síť, po které by mohla probíhat rychlá ofenzíva. Vrchní velitel přikázal zahájit útok 4. armádě 9.9. s levým křídlem v oblasti Malorita – Mokrany (nyní Bělorusko) a prolomit sovětské 12. a 4. armádu, manévr, jehož výsledkem bylo dobytí Mokran 11.9.

Ford Tf-c

Ford Tf-c

K postupu na Kovel 10.9. byla ve Wlodawě zformována skupina pod velením majora Bocheneka. Skládala se z kolony obrněných aut (7 Ford FT-B/Tf-c, 2 White a 1 Packardu) a čtyř kolon nákladních aut (54) s dvěma prapory pěchoty ze 7. pěší divize a 2 baterií polního dělostřelectva taženého za náklaďáky. Tato skupina obdržela rozkaz postupovat na Kovel z Wlodawy a Mokran, na vzdálenost 160 km. Útok obrněné skupiny na Kovel byl synchronizován s čelním útokem od Bugu 7. a 18. pěší divize (generaá Krajewski). Velitel sovětské 12. armády, navzdory faktu, že byl přerušen kontakt se 4. armádou, považoval polskou akci v tomto směru za demonstrativní a nasadil své zálohy (pěší divize) na severozápad, čímž odkryl cestu Brzesc – Kovel. Příchozí skupina bolševiky překvapila a z toho plynul její úspěch. 11.9. v 10.00 se skupina nacházela na cestě do Mokran z Malority. Rozkaz k postupu byl následující: čelní hlídka, 3 obrněná auat Ford a 1 White, polovina praporu pěchoty a dělostřelecké baterie a poté ve vzdálenosti 2 km další 2 Fordy jako spojení s hlavní skupinou. Hlavní síla: 1 1/2 praporu pěchoty, 1 1/2 baterie dělostřelectva, nákladní auta a cisterny a zadní stráž 2 Fordy a 1 White. Během dne měla kolona urazit 65 km, během té doby se zastavovala k opravě mostů. Ve 2.00 12. uslyšela kolona kulometnou palbu, čelo vjelo do vesnice Horniki, obrněná auta z přední hlídky vjela do vesnice než mohl nepřítel zorganizovat odpor a byla ukořistěna 2 děla a několik zajatců.

U další vesnice Ratno byla kolona napadena palbou bolševiků a byl zapálen most, který hořící přejela na nejvyšší rychlost a brzy po projetí posledního vozidla se most zřítil. U Bucynu zastavil nepřítel kolonu palbou z baterie umístěné na cestě, naštěstí střely létaly daleko od aut a o několik minut později byla děla ukořistěna. Po zlomení odporu u Bucynu vjela čelní hlídka vysokou rychlostí do ulic města Kovel a střílela na všechny strany. Mezitím byla hlavní část napadena dělostřelectvem 3 [nebo 2, jedním byl obrněný vlak č. 72 “N. Rudněva”] obrněných vlaků postupujících od Brzesce a Chelma na Kovel, nákladní auta na silnici byla snadným cílem pro bolševické dělostřelce a výsledkem bylo několik poškozených aut a mnoho zraněných vojáků: baterie kolony poté zaujala pozici a několikrát zasáhla obrněný vlak, který jen s obtížemi dojel do Kovelu. Další 2 vlaky ustoupily západně pod palbou polského dělostřelectva. Po skončení přestřelky velitel skupiny, major Bochenek, obdržel zprávu o dobytí železniční stanice Kovel a útěku nepřátel. Kolona hlavních sil dosáhla města v 16.00. Díky palbě obrněných aut v ulicích naslepo opustily dvě pěší divize bolševiků město ve zmatku. Velitel 12. sovětské armády uprchnul v autě.

Nebyl čas spočítat ukořistěný válečný materiál, bylo zapotřebí naplánovat obranu a zajistit dobyté město, které se nepřítel pokusí dobýt, až zjistí, jak slabá síla jej drží. Pěchota, spolu s dělostřelectvem, které bylo posíleno o ukořistěná ruská děla, obsadila pozice východně a západně od města. Každou noc patrolovala obrněná auta v ulicích na předměstí. Další den v 10.00 dorazily do města čelní jednotky polské 7. a 18. pěší divize. Sovětské síly ustupovaly pod tlakem těchto divizí na východ po obou stranách města. Do polských rukou padly 2 obrněné vlaky, 36 děl, 3 letadla, 12 aut, několik set vagónů naložených válečným materiálem a štábní archív sovětské 12. armády.

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close