Polizei Gruppe

Polizeiabteilung z.b.V. Wecke
Polizeiabteilung z.b.V. Wecke byl zformován 23.2.1933 na rozkaz pruského ministra vnitra Hermanna Göringa, jako speciální policejní jednotka kompletně loajální novému režimu. Byla původně umístěna v kasárnách Königin-Augusta-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 4 (čtvrť Kreuzbvert) a později přesunuta do kasáren Königin-Elizabeth-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3 (Charlottenburg). Byla užita k boji proti komunistům a zúčastnila se několika útoků na komunistická shromáždění v Berlíně. 15.9.1933 byla přejmenována na Landespolizeigruppe Wecke z.b.V.

Major der Schutzpolizei Wecke 23.2.1933 – 15.9.1933

Síla: 2.1933 – 414 mužů.

Landespolizeigruppe Wecke z.b.V.
Landespolizeigruppe Wecke z.b.V. byla zformována přejmenováním Polizeiabteilung z.b.V. Wecke 15.9.1933. Byla přejmenována na Landespolizeigruppe General Göring 22.12.1933.

Oberst der Landespolizei Wecke 16.9.1933 – 22.12.1933

Landespolizeigruppe General Göring
Landespolizeigruppe General Göring byla zformována přejmenováním Landespolizeigruppe Wecke z.b.V. 22.12.1933. Zúčastnila se potlačení Röhmova puče během Noci dlouhých nožů spolu s LSSAH. Byla přejmenována na Regiment General Göring 1.4.1935.

Oberst der Landespolizei Weche 22.12.1933 – 5.6.1934
Oberstleutnant der Landespolizei Friedrich Wilhelm Jakoby 6.6.1934 – 1.4.1935

Regiment General Göring
Regiment General Göring vznikl přejmenováním Landespolizeigruppe General Göring 1.4.1935. Byl začleněn do Luftwaffe 23.9.1935.

Oberstleutnant der Landespolizei Friedrich Wilhelm Jakoby 1.4.1935 – 23.9.1935

Regimentstab General Göring
Musikkorps
I. Jäger-Bataillon/RGG
II. Jäger-Bataillon/RGG
13. Kradschützen-Kompanie/RGG
15. Pionier-Kompanie/RGG
Reiterzug/RGG
Nachrichtenzug/RGG

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close