Polizei Gruppe

Polizeiabteilung z.b.V. Wecke
Polizeiabteilung z.b.V. Wecke byl zformován 23.2.1933 na rozkaz pruského ministra vnitra Hermanna Göringa, jako speciální policejní jednotka kompletně loajální novému režimu. Byla původně umístěna v kasárnách Königin-Augusta-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 4 (čtvrť Kreuzbvert) a později přesunuta do kasáren Königin-Elizabeth-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3 (Charlottenburg). Byla užita k boji proti komunistům a zúčastnila se několika útoků na komunistická shromáždění v Berlíně. 15.9.1933 byla přejmenována na Landespolizeigruppe Wecke z.b.V.

Major der Schutzpolizei Wecke 23.2.1933 – 15.9.1933

Síla: 2.1933 – 414 mužů.

Landespolizeigruppe Wecke z.b.V.
Landespolizeigruppe Wecke z.b.V. byla zformována přejmenováním Polizeiabteilung z.b.V. Wecke 15.9.1933. Byla přejmenována na Landespolizeigruppe General Göring 22.12.1933.

Oberst der Landespolizei Wecke 16.9.1933 – 22.12.1933

Landespolizeigruppe General Göring
Landespolizeigruppe General Göring byla zformována přejmenováním Landespolizeigruppe Wecke z.b.V. 22.12.1933. Zúčastnila se potlačení Röhmova puče během Noci dlouhých nožů spolu s LSSAH. Byla přejmenována na Regiment General Göring 1.4.1935.

Oberst der Landespolizei Weche 22.12.1933 – 5.6.1934
Oberstleutnant der Landespolizei Friedrich Wilhelm Jakoby 6.6.1934 – 1.4.1935

Regiment General Göring
Regiment General Göring vznikl přejmenováním Landespolizeigruppe General Göring 1.4.1935. Byl začleněn do Luftwaffe 23.9.1935.

Oberstleutnant der Landespolizei Friedrich Wilhelm Jakoby 1.4.1935 – 23.9.1935

Regimentstab General Göring
Musikkorps
I. Jäger-Bataillon/RGG
II. Jäger-Bataillon/RGG
13. Kradschützen-Kompanie/RGG
15. Pionier-Kompanie/RGG
Reiterzug/RGG
Nachrichtenzug/RGG

Leave a Comment