Operace Brevity

Operace “Brevity” byla prvním britským pokusem o vyproštění posádky Tobruku z obklíčení. Nicméně přišel, když Rommel tvrdě na posádku tlačil. Němci měli při pokusech o rozbití obrany Tobruku těžké ztráty a nemohl unést další tlak britských obrněných sil od egyptských hranic. Průsmyk Halfaya držely jen malé síly z 15. motocyklového praporu ve špatně připravených pozicích. 15.5. zahájil Wavell “Brevity” s několika tanky cruiser a Matilda, které měl k dispozici. I tak rychle rozbil obranu Fort Capuzza, zatímco jeho síly po pobřeží pronikaly k průsmyku Halfaya a Sollumu. Tento průsmyk vedl z pobřežních nížin k pouštní plošině a jeho držení bylo rozhodující. Šavelovým úmyslem bylo vytlačit Němce a získat lepší pozice pro operaci “Battleaxe”, která měla následovat. 30 A.9 a A.10 Cruiser a 24 Matild bylo shromážděno pro tento úkol. Podařilo se jim obsadit Ft. Capuzzo a Sollum a ohrožovaly Sidi Aziez. Rommel okamžitě příští ráno nasadil 8. Panzer Regiment (z 15. Panzer Division) s spolu s děly 88 mm Brity odrazil, ale ti stále drželi průsmyk. 27.5. dostala Kampfgruppe Herff za úkol dobýt průsmyk a 8. Panzer Regiment jej měl obejít a zaútočit z východu. Průsmyk opět padl do německých rukou ti ho tentokrát dobře opevnili. Dále ukořistili od Britů 9 děl, 7 Matild a mnoho nákladních aut.

Leave a Comment