Obrněné jednotky Bulharska

Obrněný prapor byl zformován 2.2.1939 z první a druhé obrněné roty (vznikly 3.1935 a 9.1936), ačkoliv tyto roty byly užívány dál jako samostatné jednotky. Roty byly používány pro ochranu hranic a výcvik, část praporu se zúčastnila obsazení jižní Dobrudži. Po bulharském vstupu do Osy začal prapor výcvik s německou 16. Panzer Division. Prapor byl rozšířen na Obrněný pluk 25.6.1941.

Sestava 1939
1. obrněná rota
2. obrněná rota

 

Sestava 1.1941
Štáb
1. obrněná rota
2. obrněná rota
3. obrněná rota
4. obrněná rota
Opravárenská jednotka

 

Obrněný pluk

Obrněný pluk byl zformován 25.6.1941 z Obrněného praporu. Pluk strávil většinu roku 1942 a 1943 při výcviku a čekáním na doplnění tanky z Německa. Byl ponížen na Obrněnou brigádu 1.10.1943.

Sestava
Štáb
   Štábní rota
1. obrněný prapor
   1. rota
      3 x četa
   2. rota
      3 x četa
   3. rota
      3 x četa
2. obrněný prapor
   4. rota
      3 x četa
   5. rota
      3 x četa
   6. rota
      3 x četa

 

Obrněná brigáda

Obrněná brigáda byla zformována 1.10.1943 z Obrněného pluku a byla organizována dle německé tankové divize z roku 1941. Brigáda strávila část roku 1944 ve výcviku a po bulharské kapitulaci v září začala boj proti německým jednotkám.

Sestava 7.1944
   Štáb
   Motocyklová četa
1. obrněný pluk
   Obrněná doplňovací rota
   Obrněná štábní rota
      Spojovací četa
      Ženijní četa
   1. obrněný prapor
      Štáb
      1. rota
      2. rota
      3. rota
   2. obrněný prapor
      Štáb
      4. rota
      5. rota
      6. rota
   3. obrněný prapor
      Štáb
      7. rota
      8. rota
      8. rota
   Záložní četa
   10. výcviková rota
   11. výcviková rota
1. pěší pluk (mot)
   Štáb
      Ženijní četa
      Motocyklová četa
      Spojovací četa
   3 x prapor
      3 x střelecká rota
      Těžká rota
Průzkumný prapor
   2 x Motocyklová četa
   Rota obrněných aut
   Rota (mot)
      Ženijní četa
      Minometná četa
      Protitanková četa
   Obrněná doplňovací rota (mot)
Dělostřelecký pluk (mot)
   Štáb a štábní baterie
      Pozorovací četa
      Spojovací četa
   2 x prapor (mot)
      Spojovací četa
      3 x baterie (mot)
Protitankový prapor (mot)
   2 x Lehká protitanková rota
   Těžká protitanková rota
Flak prapor (mot)
   Lehký Flak baterie
   Střední Flak baterie
   Těžký Flak baterie
Ženijní prapor (mot)
   2 x Ženijní rota
   Mostní četa
Spojovací prapor
   Telefonní rota
   Radistická rota

     

    1. prapor útočných děl

  1. prapor útočných děl byl zformován v červnu 1943 a byl ve výcviku do září 1944, kdy byl použit v bojích proti německým jednotkám.

    2. prapor útočných děl

  1. prapor útočných děl byl zformován v červnu 1943 a byl ve výcviku do září 1944, kdy byl použit v bojích proti německým jednotkám.

Leave a Comment