Němečtí odstřelovači v Normandii 1944

Po spojeneckém vylodění v Normandii následovaly měsíce tvrdých bojů do prolomení německé obrany a jejich chaotického ústupu. Během těchto bojů se mnoho německých vojáků proslavilo, mezi nimi i němečtí odstřelovači. Rolí odstřelovače bylo zlikvidovat důležité osoby: poddůstojníky, důstojníky, dělostřelecké pozorovatele, spojaře, posádky děl, atd. Další důležitou rolí byla demoralizace nepřátel.

nemecky-sniper-francie-1944

Dobře maskovaný německý odstřelovač ve Francii 1944

Odstřelovači odpovídali za 50% ztrát amerických praporů. Stali se jedněmi z nejobávanějších a nejnáviděnějších nepřátel na bojišti. To vedlo k vytvoření legend a obavy z odstřelovačů naplnily spojenecké zákopy. 19letý voják John D. Hinton z M-Company, 3. Battalion, 116. Infantry Regiment, vzpomíná, jak potkal odstřelovače již při vylodění. Když dosáhnul břehu, pokoušel se vysunout zbraň nad břeh a odstřelovač, 800 metrů po jejich levici, zahájil palbu. Několik vojáků bylo zasaženo do ruky, Hinton do nohy a jeden voják zemřel.

  1. Battalion Royal Ulster Rifles, 9. Infantry Brigade, 3. Infantry Division, se s odstřelovači setkala také brzy. Po vylodění měl Battalion obsadit výšiny severovýchodně od Periers sur le Dan. Cestou zajali 17 vojáků, z toho 7 odstřelovačů! 7.9. v 17:00 měli Royal Ulster Rifles postupovat na Cambes, malou vesnici 10 km ve vnitrozemí. Protože byla vesnice obklopena lesy a kamennou zdí, bylo pozorování nepřítele nemožné. Byl zaznamenán jen lehký odpor. D-Company, které velel kapitán Aldworth, obdržela rozkaz obsadit vesnici s tankovou rotou. Když dosáhli okraje lesa, setkali se s palbou odstřelovače a minometů. Rota byla rozdělena do dvou částí k útoku lesem, ale setkala se se smrtící palbou nepřátelských kulometů. Zdravotníci byli zastřeleni, když se pokoušeli zachránit zraněné. Tanky zůstaly bezmocně před vysokou zdí kolem vesnice. Kapitán Aldworth byl zasažen a zemřel, jeden velitel čety zraněn. Velitel praporu zastavil útok. Velitel roty a 14 dalších padlo, jeden důstojník a 11 mužů bylo zraněno, 4 vojáci pohřešováni. Cambes bylo těžce bráněnou německou pozicí a nakonec po těžkém ostřelování námořním dělostřelectvem byla dobyta. Zraněný SS odstřelovač byl zajat.

Ráno 9.7. začal Battalion postupovat k okraji Caen. Poručík Burges zajistil St. Julien, SZ od Caen a začal pomalu postupovat na město. První nepřátelský odpor byl lehký a nebylo problém jej zatlačit zpět. Brzy však začal odpor sílit, odstřelovači pálili na hlídky. Poručík Burges byl zraněn do hlavy. Brzy byli zabiti dva poddůstojníci. Burgesova hlídka se stáhla. Někteří odstřelovači v Normandii měli za sebou excelentní výcvik v Hitlerjugend. V Normandii bojovala 12. SS Panzer Division Hitlerjugend. Tato jednotka byla složena z příslušníků Hitlerjugend a zkušených důstojníků z 1. SS Panzer Division Leibstandarte SS Adolf Hitler. U Caen prodělali mladí chlapci křest ohněm. Caen bylo excelentním místem pro německé odstřelovače. Spolu s dělostřeleckými pozorovateli, kteří řídili palbu na postupující pěchotu, ovládali odstřelovači okolí Caen. Britové a Kanaďané museli zajistit každý kousek půdy před odstřelovači. U Caen se proslavil odstřelovačGefreiter Kurt Spengler. Spengler byl SV od Caen, izolován ve velkém minovém poli. Zabil mnoho britských vojáků, než byl zabit palbou těžkého dělostřelectva.

SS odstřelovač zajatý britským odstřelovacím týmem

zajaty-sniper

SS odstřelovač zajatý britským odstřelovacím týmem

26.6. byl SS-Pionier Pelzmann ze 4. Kompanie 12. SS Panzerpionier Bataillon umístěn pod malým stromem jako předsunutý pozorovatel. Vykopal si okop a pak před něj umístil kus z pancéřování Pzkpfw. IV a nahoru trávu. Jediným otevřeným kouskem byl malý průzor. Bylo nemožné jej objevit. Ze stanoviště zastřelil velký počet britských vojáků než mu došla munice. Vylezl z díry a rozbil svoji pušku o strom. Poté křičel “Nemám žádnou munici, můžete mně teď zastřelit!” Velký Angličan vzal Pelzmannovu zbraň, namířil revolver na jeho hlavu a vystřelil. Pelzmann padl mrtev k zemi. SS-Oberscharführer Ernst Behrens, který byl s dalšími zajatci svědkem tohoto incidentu, napočítal před Pelzmannový úkrytem na třicet mrtvých Angličanů. Britský voják Percy Lewis, který byl po válce boxerem, svědčil o krutostech války. Když sloužil v 6. Battalionu K.S.L.I., 181. Field Regiment, viděl, jak byl německý odstřelovač popraven vojákem, jehož bratr byl zabit odstřelovačem den předtím. Spojenecký přístup k odstřelovačům byl tvrdý, protože bojovali tak fanaticky. Přes ranné zkušenosti se odstřelovači v Normandii změnili ve víc, než jen nepříjemnost. Tak to američtí vojáci cítili. Vyčištění oblasti od odstřelovačů věnovali mnoho času. Poučili se a nechtěli riskovat. Brzy se vojáci začali přesunovat skrčeni. Vojáci přestali zdravit důstojníky. Udělalo se vše pro snížení rizika zásahu. Nepříjemný pocit napětí je držel pořád v pohotovosti. Když muži 653. Tank Destroyer Battalion postupovali do vnitrozemí, setkali se s mrtvými těly podél plotů. Okamžitě se začali bát odstřelovačů. Dokonce běžely pověsti o francouzských ženách spolupracujících s Němci, které zůstaly v týlu jako odstřelovači.

Odstřelovačské desatero 1944:

1. Bojuj fanaticky.
2. Střílej klidně a uvážlivě, rychlé výstřely nikam nevedou, soustřeď se na zásah.
3. Tvým největším nepřítelem je nepřátelský odstřelovač, vyřaď ho.
4. Střílej po jedné ráně ze své pozice, pokud nebudete objeveni.
5. Okop prodlouží tvůj život.
6. Cvič se v boji na dálku.
7. Staň se mistrem kamufláže a využití terénu.
8. Cvič stále, na frontě i doma, svoji střeleckou dovednost.
9. Nikdy neodkládej svoji pušku.
10. Přeživší se desetkrát zamaskuje a jednou vypálí.

1 Comment

  1. Marcel napsal:

    Odvážní chlapi Ti odstřelovači, klobouk dolů. Bohužel jejich konce byli po dopadení děsivé.

Leave a Comment