Německo v 1 světové válce

Fotografie  armády Císařského Německa z let 1914 – 1918 z Polska, Německa, Francie, Ruska, aj.

Leave a Comment