Německé síly v jihovýchodní Asii a Číně do roku 1918

První německé lodě, které připluly do Číny v roce 1751, patřily Královské pruské asijské obchodní společnosti. Poté až do roku 1860 byly německé obchodní aktivity v Číně slabé. V roce 1860 připluly do Číny tři německé válečné lodě, „Arcona“, „Frauenlob“ a „Thetis“ k obchodním jednáním. 2.9.1861 zahájilo Prusko formální diplomatické a obchodní vztahy s Čínou smlouvou z Tientsinu. Německé lodě nejdříve zakotvily v zátoce Kiauchou, u města Tsingtao (Qingdao) a v této oblasti se Němci nejvíce soustředili. Ačkoliv německé obchodní vztahy po roce 1861 trošku zesílily, zůstaly relativně nízké až do německého sjednocení v roce 1871. Potom se začaly německé společnosti dívat na čínský trh s větším zájmem.

V roce 1885 zahájil Bismarck podporu parolodí. Němečtí obchodníci využili vládních dotací a rychle zahájili obchodování s Čínou. Do roku 1895 obchodovala s Čínou jen Velká Británie, teď i Německo. Během 80. let se Německo stalo druhým největším dovozcem do Číny. Deutsch-Asiatische Bank se stala během krátké doby tak silná, že byli Britové přinuceni jednat s nimi jako s rovnými partnery. Z čínské perspektivy měli Němci a Německo vysoký respekt. Z pohledu Číny bylo Německo relativně malý stát, který měl výborně vycvičenou a vyzbrojenou armádu a dokázal svůj ekonomický a politický vliv prosadit po celém světě. Číňané byli pozorovatelé během francouzsko-pruské války, třeba vlivný novinář Wang T’ao, který psal „Záznamy z francouzsko-pruské války“ (P’u Fa Chan Chi) a další, jako Li Hung Chang, Chang Chih Tung, Liu Kun-I, poskytovali vynikající zprávy německých vojenských schopností. Na počátku roku 1872 Li Hung Chang, vojenský guvernér provincie Chihli, poslal několik čínských důstojníků do Německa, aby navštěvovali Kriegsakademie. V roce 1885 ustavil Li Hung Chang vojenskou akademii v Tientsinu (Tianjin) a povolal německé vojenské instruktory do svého štábu. Druhá vojenská akademie byla otevřena v Kantonu (Guangzhou) a opět zde byli zaměstnaní němečtí experti.

Čínsko-japonská válka z let 1894-95 byla pro Čínu pohromou. To samozřejmě zdůraznilo slabé stránky čínské armády. Díky porážce objednal čínský císař ustavení dvou nových armád založených na německém výcviku a organizaci. Byly to „Nová armáda“ (Tzu Ch’iang Ch FCng) pod velením Chang Chih Tung a „Nově vytvořená armáda“ (Hsien Chien Lu Ch FCn), které velel Y FCan Shik-k’ai. Major Baron von Reitzenstein byl přidělen jako vrchní instruktor. Jednou z prvních věcí bylo ustavení školy pro výuku německého jazyka pro všechny čínské velitele (až do úrovně rot). Dále Německo poskytlo Číně ekonomickou podporu. Například Krupp se podílel na čínském opevnění Port Arthuru. V roce 1891 Německo získalo kontrakt na stavbu železnice v Číně. Na počátku 80. let se německá politika v Číně změnila. Německo, vedeno přáními Kaisera Wilhelma II, spolu se „Sammlungspolitik“ Johannese von Miquela a námořní strategií admirála von Tirpitze, se stalo více imperialistou silou a chtělo získat nové kolonie. 1.11.1897 byli v Číně zavražděni dva němečtí misionáři. To byl důvod, na který Německo čekalo. V odvetu vysadil admirál von Diedrichs malou námořní jednotku k okupaci zátoky Kiaochou, aby našel vrahy a zlepšil německou pozici v Německu. Akce se zúčastnily německé křižníky SMS Cormoran, SMS Kaiser a SMS Prinzess Wilhelm. V roce 1898 získalo Německo na 99 let pronájem poloostrova Kiaochou a koncese v provincii Shangdong. Důležité je, že německá kolonie v Kiaochou nebyla pod jurisdikcí Reichs-Kolonial-Amt, ale pod německým námořnictvem. Specificky pod sekcí Reichsmarineverwaltung, speciálním dekretem z 17.6.1898. Německým guvernérem byl vždy námořní důstojník vyšší hodnosti:

1898-1899, Kapitän zur See Rosendahl

1899-1901, Kapitän zur See Jäschke

1901-1911, Kapitän zur See von Truppel

1911-1914, Kapitän zur See Meyer-Waldeck

Alfred Meyer-Waldeck

 Původní německá Schutz- und Besatzungstruppe se skládala z III. Seebatallion (Cuxhaven) – v roce 1898 mu velel Truppel a v roce 1914 von Kessinger – s 55 námořními důstojníky a 2.274 námořními pěšáky, Matrosenartillerie byla přidána pro službu v Kiaochou a 84 pomocných sil, etnických Číňanů. Byla zde také malá jednotka civilní policie pod velením guvernéra. Jako rezidence německé jednotky sloužily „Bismarck-Kaserne“ v Tsingtao. Dále bylo přiděleno 500 námořních pěšáků z Pekingu (Beijing) a Tientsin (Tianjin) z Deutsche Ostasiatische Marinedetachment. K pomoci obraně kolonie postavili Němci malou polní železnici, kterou demontovali Japonci po okupaci kolonie v roce 1914. Je fakt, že německá kolonie Kiaochou znamenala pro Německo největší obchodní zisk ze všech. V roce 1900 velel polní maršál von Waldersee německému kontingentu vyslanému proti povstání boxerů. Účast na tomto tažení přijaly vojenské kontingenty z Rakouska, Belgie, Francie, Německa, Británie, Itálie, Japonska, Holandska, Ruska a USA. Německá účast poškodila dobrou pověst, kterou měli v Číně. Po účasti na tomto tažení se Němci dle omezili jen na obchodní podnikání.

Krátce před rokem 1914 ustavilo Německo „Ingenieur- und Medizinschule“ v Shanghai. Když byla v roce 1912 ustavena Čínská republika, Němci byli jedním z prvních národů, který jí nabídl obchodní dohody. Němci postavili v oblasti mnoho škol, které byly otevřené pro Číňany a Němce. Po vypuknutí První světové války Japonsko využilo situace a jako spojenecký stát napadlo Tsingtao 7.11.1914. Německé námořní síly umístěné v Tsingtao, domácím přístavu Německé východoasijské eskadry, se rozhodly odplout do Německa kolem jižní Ameriky. Tato flotila na cestě do Německa vybojovala dvě bitvy, u Coronel a Falkland

těžký křižník SMS Gneisenau

těžký křižník SMS Scharnhorst

lehký křižník SMS Emden

lehký křižník SMS Leipzig

lehký křižník SMS Nürnberg

křižník Kaiserin Elizabeth (rakousko-uherský)

dělový člun SMS Iltis

dělový člun SMS Jaguar

dělový člun SMS Luchs

dělový člun SMS Tiger

minolovka SMS Lauting

říční dělový člun SMS Otter

říční dělový člun SMS Tsingtao

říční dělový člun SMS Vaterland

torpédový člun S-90

torpédový člun Taku (původně čínský)

K lepší obraně kolonie začali v roce 1912 Němci stavět obranný perimetr kolem Tsingtao – Boxerskou linii. Byly ustaveny dva dělostřelecké oddíly, Landfrontbatterien a Seefrontbatterien.

Landfrontbatterien:

Velitel: Kapitänleutnant Wittman
Baterie „Ober Iltisberg“ – 2 x 105 mm
Baterie „Unter Iltisberg“ – 6 x 120 mm
Baterie „Bismarckberg“ – 2 x 210 mm
Baterie „Taitung Cheng“ – 2 x 120 mm
Samostatná baterie – 6 x 90 mm
Samostatná baterie – 3 x 37 mm

Seefrontbatterien:

Velitel: Fregattenkapitän Huss
Baterie „Hui Chuen Huk“ – 2 x 240 mm; 3 x 150 mm
Baterie „Tsingtao“ – 4 x 150 mm
Baterie „Hsia Un Iua“ – 4 x 210 mm
Baterie „Bismarckberg“ – 4 x 280 mm houfnice
Baterie „Yunnui San“ – 4 x 88 mm
Baterie „Mohlenkopf“ – 2 x 88 mm

V květnu 1914 se skládaly německé mírové síly v Kiaochou z 15 důstojníků, 30 štábních zaměstnanců a III./SB s 30 důstojníky a 1.269 muži. Válečná posádka přidala 11 důstojníků a 170 mužů, plus 19 důstojníků a 755 mužů Matrosenartillerie. Válečná mobilizace přidala dalších 76 důstojníků a 1.400 mužů. Civilní policie měla 50 policistů. Tyto síly vedl guvernér Kapitän zur See Meyer-Waldeck, náčelníkem štábu byl Kapitän zur See Saxer a adjutantem Major von Kayser.

III. Seebatallion:

Velitel: Oberstleutnant von Kessinger
Adjutant: Oberleutnant Bringmann
1. rota: Hauptmann Weckmann
2. rota: Hauptmann Lancelle
3. rota: Major von Wedel
4. rota: Hauptmann Perschmann
5. horská rota: Major Kleemann
Feldbatterie: Hauptmann Stecher
Pionierkompanie: Hauptmann Sodan

Ostasiatische Marinedetachement v Pekingu a Tientsin vedl Oberstleutnant Kuhlo a měl tři roty byly varovány před vypuknutím konfliktu a přesunuty po železnici do Tsingtao 1.8.1914. Dr. Dorpmüller organizující evakuaci se stal Reichsverkehrsminister (Říšský ministr dopravy) ve Třetí říši. 15.8.1914 britské a japonské námořnictvo zahájilo blokádu Tsingtao. Jejich ultimátum byla kapitulace německých sil do 23.8.1914. Němci odmítli. Běhemm prvního týdne v září 1914 se vylodily japonské síly v počtu divize, posílené britskou pěší brigádou, na severním konci poloostrova Shandong. Němci mohli postavit sotva 4.000 obránců proti desetinásobné přesile. 28.9.1914 bylo Tsingtao obklíčeno. 7.11.1914 Němci zničili zbývající děla a kapitulovali Japoncům. 14.8.1917 Čína vyhlásila Německu válku. V roce 1918 protestovala Čína proti dohodě z Versailles, která předávala bývalé německé kolonie Japonsku.

Leave a Comment