Karl Dormagen

Generalmajor

*17.1.1890, Mülheim, Ruhr
+14.1.1969, Offenburg

Německý kříž ve zlatě (06.9.1942)

Leutnant (24.3.1909)
Oberleutnant (08.6.1915)
Hauptmann (15.7.1918)
Major (01.4.1931)
Oberstleutnant (01.9.1934)
Oberst (01.10.1939)
Generalmajor (01.4.1943)

131. Infanterie-Regiment (24.3.1909 – 01.10.1913)
Poddůstojnická škola, Jülich (01.10.1913 – 02.8.1914)
131. Infanterie-Regiment (02.8.1914 – 12.8.1914)
Adjutant I. Battalion 131. Infanterie-Regiment (12.8.1914 – 08.10.1914)
131. Infanterie-Regiment (08.10.1914 – 04.3.1915)
Ersatz-Battalion 131. Infanterie-Regiment (04.3.1915 – 30.4.1915)
131. Infanterie-Regiment (30.4.1915 – 04.5.1915)
Velitel roty, 131. Infanterie-Regiment (04.5.1915 – 23.8.1915)
Adjutant 131. Infanterie-Regiment (23.8.1915 – 06.10.1915)
Velitel roty, 131. Infanterie-Regiment (06.10.1915 – 23.2.1916)
Adjutant 131. Infanterie-Regiment (23.2.1916 – 31.3.1916)
Velitel roty, 131. Infanterie-Regiment (31.3.1916 – 26.4.1916)
Ersatz-Battalion 131. Infanterie-Regiment (26.4.1916 – 25.5.1916)
Velitel roty, 53. Reserve-Infanterie-Regiment (25.5.1916 – 24.9.1916)
Velitel roty, 131. Infanterie-Regiment (24.9.1916 – 01.6.1917)
Adjutant 131. Infanterie-Regiment (25.9.1917 – 31.8.1918)
65. Infanterie-Brigade (31.8.1918 – 01.9.1918)
Adjutant 65. Infanterie-Brigade (01.9.1918 – 12.1.1919)
Vláda Libau (12.1.1919 – 19.1.1919)
Velitel Kampf-Battalion Dormagen Balt Freikorps (19.1.1919 – 25.1.1919)
Operační náčelník Balt Freikorps (25.1.1919 – 09.2.1919)
Velitel Ersatz-Abteilung Balt Freikorps (09.2.1919 – 19.4.1919)
Velitel Bahnhof-Schutz Balt Freikorps (19.4.1919 – 24.6.1919)
Velitel Rigy (24.6.1919 – 20.7.1919)
Freiwilligen-Abteilung Jüllmann (02.8.1919 – 07.2.1920)
Velitel roty, 108. Reichswehr-Infanterie-Regiment (07.2.1920 – 15.5.1920)
Velitel roty, 16. Reichswehr-Infanterie-Regiment (15.5.1920 – 12.12.1920)
Velitel roty, 3. Infanterie-Regiment (12.12.1920 – 01.3.1924)
Štáb II. Battalion 1. Infanterie-Regiment (01.3.1924 – 01.6.1924)
Velitel roty, 1. Infanterie-Regiment (01.6.1924 – 01.12.1926)
Štáb III. Battalion 15. Infanterie-Regiment (01.12.1926 – 14.1.1927)
15. Infanterie-Regiment (14.1.1927 – 01.5.1930)
Adjutant velitele Truppe-Ausbildungs-Platz Neuhammer (01.5.1930 – 01.10.1934)
Velitel III. Battalion Infanterie-Regiment Marienburg (01.10.1934 – 15.10.1935)
Štáb 24. Infanterie-Regiment (15.10.1935 – 07.11.1935)
Štáb Armee-Büro 3 (07.11.1935 – 01.8.1936)
Ausbildung-Velitel Offenburg (01.8.1936 – 26.8.1939)
Velitel 40. Landwehr-Regiment, 335. Infanterie-Regiment od 01.1.1940 (26.8.1939 – 01.9.1942)
Führer-Reserve OKH (01.9.1942 – 05.12.1942)
Štáb Sicherungs Truppe a Velitel armádní oblasti Mitte (05.12.1942 – 20.12.1942)
Feld-Kommando 181 (20.12.1942 – 29.10.1943)
Feld-Kommando 813 (29.10.1943 – 01.4.1945)
Štáb Generalleutnanta Willy Seegara, Süd Baden (01.4.1945 – 28.4.1945)
Ve francouzském a americkém zajetí (28.4.1945 – 09.7.1947)

Leave a Comment