Historie symbolu Totenkopf

V roce 1740 se objevil smrtihlav s lebkou v popředí a kostmi vzadu na pohřebním průvodu pruského krále Fridricha I. Následující rok byly zformovány na jeho památku jako královská osobní stráž pluky husarů Lieb-Hussaren Regiments 1 a 2. Nosili černou uniformu a Totenkopf na čepicích. Brunšvik následoval tuto novou tradici přidělením tohoto symbolu svému Hussar Regiment 17 a třetímu praporu Infanterie Regiment 92. Brunšvický Totenkopf se lišil, lebka byla nad kostmi. Během 1. světové války nosili smrtihlava členové elitních armádních jednotek včetně útočných jednotek, plamenometných a tankových praporů. Po válce mělo smrtihlav na svých přilbách a vozidlech několik Freikorpsů. Tak se z něj stal symbol tradicionalismu, antiliberalismu a antibolševismu.

Stosstrupp Adolf Hitler převzala smrtihlav za svůj symbol v roce 1923. SS adaptovaly ze Stosstrupp pruský Totenkopf do roku 1934. V tomto roce převzaly pruský Totenkopf tankové jednotky. Poté SS vyvinuly vlastní verzi a tu používaly až do roku 1945. Pruský smrtihlav používal též armádní 5. jezdecký pluk a brunšvický 17. pěší pluk.

Leave a Comment