Historická fakta: první světová válka

Cesta k 1. světové válce

A) Vytvoření válečných bloků

Trojspolek: Německo + Rakousko-Uhersko + Itálie (jen do vlastní války) ve válce ji nahradilo Turecko. Dovršen roku 1882.

Dohoda: Francie + Rusko + Británie (po vyjasnění sporů o kolonie s Francií). Dovršena roku 1907.

B) Válečné cíle

1) Německo – chce víc kolonií, chce německou střední Evropu

2) Francie – chce zpět Alsasko a Lotrinsko

3) Rusko – chce Bospor a Dardanely a vliv na Balkáně + rakouský Halič.

4) Srbsko chtělo získat Rakouskem zabrané území Bosny a Hercegoviny (roku 1908).

C) Záminka k válce:

atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a Žofii Chotkovou v Sarajevu (Bosna) dne 28. června 1914

Atentátník byl Gavrilo Princip.

Z organizace Černá ruka – blízká Srbsku.

pohreb-ferdinanda-deste

Pohřební průvod arcivévody Františka Ferdinanda d’Este

D) Panovníci v době války:

v čele Rakouska-Uherska František Josef I.

v čele Německa Vilém II.

v čele Ruska car Mikuláš II.

Počátek 1. světové války (1914-1918)

28. červenec 1914 – vyhlásil rakouský císař František Josef I. válku Srbsku (listina Mým národům)

Rusko -> mobilizuje.

Německo -> vyhlásilo válku Rusku.

Němečtí vojáci -> do Francie přes Belgii -> do války vstoupila VB (začala světová válka).

Fronty:

1) západní – Francie, VB X Německo

2) východní – Rakousko-Uhersko, Německo X Rusko

3) balkánská – Srbsko X Rakousko-Uhersko

4) Od roku 1915 i italská Itálie X Rakousko-Uhersko

Začátek války: 28 července 1914: Rakousko – Uhersko napadlo Srbsko

-> Rusko mobilizuje -> Německo vyhlásí válku Rusko, napadne přes Belgii Francii -> Británie vyhlašuje válku Německu

Roky 1914-15

1) Západní fronta – snaha Němců Francii rychleji, než Rusko zapojí vojska do války.

Září 1914 -> německý útok na řece Marně se dostal blízko Paříže, ale byl zastaven => zákopová válka.

Rok 1915 u města Uhry Němci poprvé použili bojový plyn.

2) Balkánská fronta (Srbsko X Rakousko Uhersko), napřed (roku 1914) vytlačilo Srbsko rakousko-uherskou armádu na Dunaj. Ale v roce 1915 pomohlo Bulharsko Rakousku-Uhersku porazit srbskou armádu.

3) Východní fronta

a) Rakousko – uherská armáda v boji s Ruskem ustupuje (až ke Košicím a Krakovu)

b) Němci (generál Hindenburg) zajali na svém území 2. ruskou armádu = u Tannenbergu roku 1914

– válka pokračuje…

4) V roce 1915 vstoupila do války Itálie (na straně Dohody) – boje na italské frontě s Rakousko-Uherskem

bitva-u-Mazurskych-jezer

Němečtí vojáci během bitvy u Mazurských jezer

 

Rok 1916

1) Západní fronta

roku 1916 boje u Verdunu

Německý útok pod heslem: „Verdun je klíč k Paříži!“

Některé francouzské pevnosti Němci dobyli, další ne

Rok 1916 – pomoc VB Francii – útok na řece Sommě. Britové poprvé užili tanky.

Padlí u Verdunu: 340 000 Němců + 360 000 Francouzů = 700 000.

Padlí na Sommě: 450 000 Britů + 550 000 Němců = 1 000 000

Tedy 1 700 000 padlých.

kanadsti-vojaci

Kanadští vojáci útočí na proti německým pozicím na Sommě

 

2) Východní fronta

Na východní frontě úspěšný postup Rusů – Brusilovova ofenziva.

V roce 1916 zemřel císař František Josef I. -> císařem jeho synovec Karel I. Neúspěšný pokud o separátní mír s Dohodou.

rakousko-uhersky-snajper

Rakousko-uherský snajper v akci Tyrolsku v roce 1916

 

Rok 1917

Německo vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku -> ničí obchod USA -> W. Wilson vyhlásil v dubnu 1917 válku Německu

rusti-vojaci

Ruští vojáci během německého plynového útoku u Baranoviče v roce 1917

 

Dvě revoluce v Rusku 1917

 • car Mikuláš s rodinou – nemocný syn Alexej (krvácivost)
 • Alexejovi při krvácivosti dokázal pomoci falešný mnich Rasputin -> měl vliv v politice skrz carevnu, později zavražděn (šlechtou)
 • politické strany:
  • kadeti = konstituční demokraté
  • Eseři = sociální revolucionáři (voleni rolníky)
  • menševici = totéž, co socialisté
  • bolševici = komunisté (jejich vůdcem byl Vladimír Iljič Lenin (původně Uljanov)

1. revoluce v březnu 1917

 • svrhla cara a ustanovila prozatímní vládu
 • pokračovala ve válce proti vůli obyvatel
 • zároveň se tvořily sověty = rady vojenských a dělnických zástupců (Lenin chtěl: “Všechnu moc sovětům!”)

Léto 1917

 • krize na východní frontě – kromě čs. krajů
 • revize vlády – do čela Alexandr Kerenskij

VŘSR – 7. listopadu 1917

 • = velká říjnová socialistická revoluce
 • Rudé gardy a baltští námořníci pod vedením Trocheho a Lenina zaútočili na Zimní palác a sesadili vládu (Kerenskij mimo město)
 • sjezd sovětů přejímá moc ve státě (bolševiky podpořili eseři)
 • nová vláda: Rada lidových komisařů, v čele Lenin (revoluci měl začít křižník Aurora)
 • sjezd sovětů vydal 8. 11. 1917:
  • dekret o míru – vystoupení Ruska z války
  • dekret o půdě – slib půdy malým rolníkům
  • po jednání Trocheho v Brestu Litevském byl uzavřen separátní mír s Německem dne 3. 3. 1918

Závěr 1. světové války

Po uzavření separátního mezi Ruskem a Německem 3. 3. 1918

=> příchod německých posil na západní frontu => německý útok => 2. německá ofenziva na řece Marně – německá armáda téměř tak blízko Paříže jako v roce 1914.

Změna na bojišti s nástupem USA (generál Pershing) -> ústup Němců.

Oslabení Rakouska – Uherska => císař Karel I. žádá o příměří (Andrassyho móta) 27. 10. 1918.

=> 28. 10. 1918 vznik ČSR = rozpad Rakouska – Uherska.

V Německu revoluce počátkem listopadu 1918 svrhla císaře Viléma II. (utekl).

11. 11. 1918 kapitulovalo Německo = konec 1. světové války.

nemecke-utocne-jednotky

vojáci německé útočné jednotky

Důsledky války

1) 25 milionů mrtvých.

2) Propad ekonomiky v evropských zemích, růst ekonomiky USA.

3) Technický pokrok: umělé hmoty, umělé tuky, pokrok v chemii obecně, letectví.

4) Ženy za války v továrnách, nahrazují muže => všeobecné volební právo pro ženy + rovnost žen v přístupu ke studiu.

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close