Historická fakta: první světová válka

Cesta k 1. světové válce

A) Vytvoření válečných bloků

Trojspolek: Německo + Rakousko-Uhersko + Itálie (jen do vlastní války) ve válce ji nahradilo Turecko. Dovršen roku 1882.

Dohoda: Francie + Rusko + Británie (po vyjasnění sporů o kolonie s Francií). Dovršena roku 1907.

B) Válečné cíle

1) Německo – chce víc kolonií, chce německou střední Evropu

2) Francie – chce zpět Alsasko a Lotrinsko

3) Rusko – chce Bospor a Dardanely a vliv na Balkáně + rakouský Halič.

4) Srbsko chtělo získat Rakouskem zabrané území Bosny a Hercegoviny (roku 1908).

C) Záminka k válce:

atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a Žofii Chotkovou v Sarajevu (Bosna) dne 28. června 1914

Atentátník byl Gavrilo Princip.

Z organizace Černá ruka – blízká Srbsku.

pohreb-ferdinanda-deste

Pohřební průvod arcivévody Františka Ferdinanda d’Este

D) Panovníci v době války:

v čele Rakouska-Uherska František Josef I.

v čele Německa Vilém II.

v čele Ruska car Mikuláš II.

Počátek 1. světové války (1914-1918)

28. červenec 1914 – vyhlásil rakouský císař František Josef I. válku Srbsku (listina Mým národům)

Rusko -> mobilizuje.

Německo -> vyhlásilo válku Rusku.

Němečtí vojáci -> do Francie přes Belgii -> do války vstoupila VB (začala světová válka).

Fronty:

1) západní – Francie, VB X Německo

2) východní – Rakousko-Uhersko, Německo X Rusko

3) balkánská – Srbsko X Rakousko-Uhersko

4) Od roku 1915 i italská Itálie X Rakousko-Uhersko

Začátek války: 28 července 1914: Rakousko – Uhersko napadlo Srbsko

-> Rusko mobilizuje -> Německo vyhlásí válku Rusko, napadne přes Belgii Francii -> Británie vyhlašuje válku Německu

Roky 1914-15

1) Západní fronta – snaha Němců Francii rychleji, než Rusko zapojí vojska do války.

Září 1914 -> německý útok na řece Marně se dostal blízko Paříže, ale byl zastaven => zákopová válka.

Rok 1915 u města Uhry Němci poprvé použili bojový plyn.

2) Balkánská fronta (Srbsko X Rakousko Uhersko), napřed (roku 1914) vytlačilo Srbsko rakousko-uherskou armádu na Dunaj. Ale v roce 1915 pomohlo Bulharsko Rakousku-Uhersku porazit srbskou armádu.

3) Východní fronta

a) Rakousko – uherská armáda v boji s Ruskem ustupuje (až ke Košicím a Krakovu)

b) Němci (generál Hindenburg) zajali na svém území 2. ruskou armádu = u Tannenbergu roku 1914

– válka pokračuje…

4) V roce 1915 vstoupila do války Itálie (na straně Dohody) – boje na italské frontě s Rakousko-Uherskem

bitva-u-Mazurskych-jezer

Němečtí vojáci během bitvy u Mazurských jezer

 

Rok 1916

1) Západní fronta

roku 1916 boje u Verdunu

Německý útok pod heslem: „Verdun je klíč k Paříži!“

Některé francouzské pevnosti Němci dobyli, další ne

Rok 1916 – pomoc VB Francii – útok na řece Sommě. Britové poprvé užili tanky.

Padlí u Verdunu: 340 000 Němců + 360 000 Francouzů = 700 000.

Padlí na Sommě: 450 000 Britů + 550 000 Němců = 1 000 000

Tedy 1 700 000 padlých.

kanadsti-vojaci

Kanadští vojáci útočí na proti německým pozicím na Sommě

 

2) Východní fronta

Na východní frontě úspěšný postup Rusů – Brusilovova ofenziva.

V roce 1916 zemřel císař František Josef I. -> císařem jeho synovec Karel I. Neúspěšný pokud o separátní mír s Dohodou.

rakousko-uhersky-snajper

Rakousko-uherský snajper v akci Tyrolsku v roce 1916

 

Rok 1917

Německo vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku -> ničí obchod USA -> W. Wilson vyhlásil v dubnu 1917 válku Německu

rusti-vojaci

Ruští vojáci během německého plynového útoku u Baranoviče v roce 1917

 

Dvě revoluce v Rusku 1917

 • car Mikuláš s rodinou – nemocný syn Alexej (krvácivost)
 • Alexejovi při krvácivosti dokázal pomoci falešný mnich Rasputin -> měl vliv v politice skrz carevnu, později zavražděn (šlechtou)
 • politické strany:
  • kadeti = konstituční demokraté
  • Eseři = sociální revolucionáři (voleni rolníky)
  • menševici = totéž, co socialisté
  • bolševici = komunisté (jejich vůdcem byl Vladimír Iljič Lenin (původně Uljanov)

1. revoluce v březnu 1917

 • svrhla cara a ustanovila prozatímní vládu
 • pokračovala ve válce proti vůli obyvatel
 • zároveň se tvořily sověty = rady vojenských a dělnických zástupců (Lenin chtěl: “Všechnu moc sovětům!”)

Léto 1917

 • krize na východní frontě – kromě čs. krajů
 • revize vlády – do čela Alexandr Kerenskij

VŘSR – 7. listopadu 1917

 • = velká říjnová socialistická revoluce
 • Rudé gardy a baltští námořníci pod vedením Trocheho a Lenina zaútočili na Zimní palác a sesadili vládu (Kerenskij mimo město)
 • sjezd sovětů přejímá moc ve státě (bolševiky podpořili eseři)
 • nová vláda: Rada lidových komisařů, v čele Lenin (revoluci měl začít křižník Aurora)
 • sjezd sovětů vydal 8. 11. 1917:
  • dekret o míru – vystoupení Ruska z války
  • dekret o půdě – slib půdy malým rolníkům
  • po jednání Trocheho v Brestu Litevském byl uzavřen separátní mír s Německem dne 3. 3. 1918

Závěr 1. světové války

Po uzavření separátního mezi Ruskem a Německem 3. 3. 1918

=> příchod německých posil na západní frontu => německý útok => 2. německá ofenziva na řece Marně – německá armáda téměř tak blízko Paříže jako v roce 1914.

Změna na bojišti s nástupem USA (generál Pershing) -> ústup Němců.

Oslabení Rakouska – Uherska => císař Karel I. žádá o příměří (Andrassyho móta) 27. 10. 1918.

=> 28. 10. 1918 vznik ČSR = rozpad Rakouska – Uherska.

V Německu revoluce počátkem listopadu 1918 svrhla císaře Viléma II. (utekl).

11. 11. 1918 kapitulovalo Německo = konec 1. světové války.

nemecke-utocne-jednotky

vojáci německé útočné jednotky

Důsledky války

1) 25 milionů mrtvých.

2) Propad ekonomiky v evropských zemích, růst ekonomiky USA.

3) Technický pokrok: umělé hmoty, umělé tuky, pokrok v chemii obecně, letectví.

4) Ženy za války v továrnách, nahrazují muže => všeobecné volební právo pro ženy + rovnost žen v přístupu ke studiu.

Leave a Comment