Hans Daubert

Hans Daubert
Generalmajor

*30.12.1892, Weissenburg, Alsace
+08.10.1941, Vjazma, USSR

Leutnant (22.3.1912)
Oberleutnant (18.8.1917)
Hauptmann (01.4.1925)
Major (01.5.1934)
Oberstleutnant (01.10.1936)
Oberst (01.1.1939)
Generalmajor (posmrtně) (20.4.1943)

43. Infanterie-Regiment (22.3.1912 – 1918)
1. Reichswehr-Schütze-Regiment (01.10.1919 – 01.10.1920)
Adjutant 1. Infanterie-Regiment (01.10.1920 – 01.10.1926)
Velitel roty, 1. Infanterie-Regiment (01.10.1926 – 01.10.1933)
Štáb II. Battalion 10. Infanterie-Regiment (01.10.1933 – 01.10.1934)
Velitel III. Battalion 31. Infanterie-Regiment (01.10.1934 – 01.7.1937)
Převelen do Luftwaffe jako náčelník oddělení, Luftwaffe Personální kancelář, Říšské ministerstvo letectví (01.7.1937 – 26.8.1939)
Velitel 497. Infanterie-Regiment (26.8.1939 – 08.10.1941)
Převelen zpět do Heer (01.1.1940)
Zabit v boji u Vjazmy, SSSR (08.10.1941)

Leave a Comment