Esercito Nazionale Repubblicano – Pozemní armáda RSI

Po italském příměří většina italské armády, která se ocitla bez rozkazů, byla rozpuštěna. Tisíce italských vojáků bylo zabito Němci, kteří se za každou cenu pokoušeli zabránit přejít bývalému spojenci v Ose k partyzánům nebo Spojencům, desítky tisíc vojáků bylo odzbrojeno a posláno do Německa jako zajatci. Některé jednotky zůstaly kompaktní a přešly buď ke Spojencům, jako posádky Sardinie a Korsiky, další se připojily k Němcům. Mezi silami zaniklé italské armády a vlády vypukla občanská válka.

Italskou jednotkou, která pokračovala v boji na straně Osy byla rota z 10. Arditi Regiment, přepadová jednotka italské armády. Připojila se k 2. Fallschirmjäger-Division, která byla umístěna na základně Pratica di Mare u Říma. Bojovala v Rusku u Žitomiru, Kyjeva a Kirovogradu a později v Holandsku u Eindhovenu a Arnhemu. Sloužili jako průzkumná jednotka 2. Fallschirmjäger-Division a nosili německé uniformy, ale stále používali italská průzkumná vozidla. Další jednotkou byl Černé košile (Camicie Nere) „M“ Útočný Legion „Tagliamento“, kde byli také veteráni ruské fronty. Zařadili se do SS-Polizei-Bataillone „Gorice“ a „Vendetta“. Byli použiti jako útočná jednotka během protiútoku u Anzia s výborným výsledkem. „Esercito Nazionale Repubblicano“ (Národní republikánská armáda) RSI byla vytvořena nejdříve z dobrovolníků z Itálie a zajateckých táborů v Německu. Úřady RSI byly překvapeny velkou odezvou, přihlásilo se přes 150.000 dobrovolníků a bylo rozhodnuto zformovat 4 frontové divize a vycvičit je v Německu. Život ve výcvikových táborech byl mizerný, s malými dávkami jídla a těžkým výcvikem, ale konečným produktem byly 4 prvotřídní divize s velmi vysokou morálkou a dovednostmi, které chtěly bojovat se Spojenci. Bohužel Němci Italům nevěřili a přidělili divize k protipartyzánskému a pobřežnímu hlídkovému boji. Morálka vojáků okamžitě poklesla a jejich operační hodnota byla mizivá. Brzy se začaly množit dezerce. Kromě protipartyzánské a posádkové služby, bojovala armáda RSI na východě proti jugoslávským partyzánům (kteří byli v roce 1944 organizováni jako regulérní armáda), kteří pronikali do Terstu, Udine a Benátek. Jedinou větší ofenzivní operací proti Spojencům byl protiútok ve velikosti pluku v Apeninách v zimě 1944 proti Američanům. Operace byla úspěšná a jednotky RSI ukázaly svoji dovednost a agresivitu.

Po 8.5.1945, konečné kapitulaci Osy, byli vojáci RSI vražděni po celé Itálii mstivými bandami, které se prohlašovaly za partyzány. Jejich jedinou obranou byla kapitulace do rukou amerických jednotek nebo opravdovým partyzánům, bojujícím v oblasti. Mnoho tisíc vojáků RSI toto štěstí nemělo.

Hlavní jednotky „Esercito Nazionale Repubblicano“:

1. (později 4.) Apini Division „Monterosa“

Štáb divize
23. Recce Bataillon „Fimme Rosse“
1. Alpini Regiment „Monterosa“
Alpini Bataillon „Aosta“
Alpini Bataillon „Intra“
Alpini Bataillon „Bassano“
101. protitanková četa
2. Alpini Regiment „Monterosa“
Alpini Bataillon „Brescia“
Alpini Bataillon „Morbegno“
Alpini Bataillon „Tirano“
102. protitanková četa
101. doplňovací Bataillon „Ivrea“
1. Alpini Artillerie Regiment „Monterosa“
1. Alpini Artillerie Bataillon „Aosta“
2. Alpini Artillerie Bataillon „Bergamo“
3. Alpini Artillerie Bataillon „Verona“ (později „Vicenza“)
4. Alpini Artillerie Bataillon „Mantova“
1. spojovací ženijní Bataillon
1. horský útočný ženijní Bataillon

2. Infanterie Division „Littorio“

Štáb divize
2. průzkumný Bataillon
2. těžká protitanková četa
3. Infanterie Regiment „Littorio“
1. Infanterie Bataillon
2. Infanterie Bataillon
3. Infanterie Bataillon
103. protitanková četa
4. Alpini Regiment „Littorio“
1. Alpini Bataillon
2. Alpini Bataillon
3. Alpini Bataillon „Edolo“
104. protitanková četa
102. doplňovací Bataillon „Littorio“
2. Artillerie Regiment „Littorio“
1. Artillerie Bataillon
2. Artillerie Bataillon
3. Artillerie Bataillon
4. Artillerie Bataillon
2. spojovací ženijní Bataillon
2. horský útočný ženijní Bataillon

„Littorio“ Division byla někdy nazývaná „Grenadier“ Division. To bylo hlavně pro zvýšení morálky divize. Littorio Division nebyla Grenadier jednotkou, protože v italské armádě jsou Grenadier jednotky gardové, zformované z vybraných vojáků. Jediná taková jednotka – jeden samostatný Grenadier Battalion – byl částí armády RSI.

3. Marine Infanterie Division „San Marco“

Štáb divize
3. průzkumný Bataillon (původní 2. Bataillon 10. Arditi Regiment)
5. Marine Infanterie Regiment „San Marco“
1. Marine Infanterie Bataillon
2. Marine Infanterie Bataillon
3. Marine Infanterie Bataillon
6. Marine Infanterie Regiment „San Marco“
1. Marine Infanterie Bataillon
2. Marine Infanterie Bataillon
3. Marine Infanterie Bataillon
3 x protitanková četa
53. doplňovací Bataillon
3. Artillerie Regiment „San Marco“
1. Artillerie Bataillon
2. Artillerie Bataillon
3. Artillerie Bataillon
4. Artillerie Bataillon
3. spojovací ženijní Bataillon
3. horský útočný ženijní Bataillon

Tato divize byla částí armády, ale ne námořnictva.

4. (později 1.) Bersaglieri Division „Italia“

Štáb divize
2. průzkumný Bataillon.
7. Bersaglieri Regiment „Italia“
1. Bersaglieri Bataillon
2. Bersaglieri Bataillon
3. Bersaglieri Bataillon
107. protitanková četa
8. Cacciatori degli Appenninini Regiment „Italia“
1. Cacciatori Bataillon
2. Cacciatori Bataillon
3. Cacciatori Bataillon
108. protitanková četa
4. průzkumný Bataillon
4. těžká protitanková četa
104. doplňovací Bataillon „Italia“
4. Artillerie Regiment „Italia“
1. Artillerie Bataillon
2. Artillerie Bataillon
3. Artillerie Bataillon
4. Artillerie Bataillon
4. spojovací ženijní Bataillon
4. horský útočný ženijní Bataillon

Samostatné jednotky:

· Comando Controguerriglia (protipartyzánské komando)
1 x jezdecká četa
1 x 155 mm dělostřelecká baterie

· Centro Addestramento Reparti Speciali (výcvikové středisko speciálních jednotek)
1. Grenadier Bataillon
2. Alpini Bataillon „Cadore“
2. GNR Bataillon (GNR = Republikánská národní garda)
3. GNR Bataillon
Jezdecká četa

· Raggruppamento Anti Partigiani (protipartyzánská jednotka)
1. Bataillon
2. Bataillon
3. Bataillon

· Reggimento Volontari Fiumani „Tagliamento“ (dobrovolníci z Rijeky)
1. Bataillon
2. Bataillon
3. Bataillon
1. Černé košile Bataillon

· Reggimento Bersaglieri Volontari
15. Bataillon pobřežní obrany
1. Bersaglieri Bataillon „Mussolini“
2. Bersaglieri Bataillon „Mameli“
3. Bersaglieri Bataillon
101. doplňovací Bataillon

· Unita‘ legionarie Italiane
Důstojnický Bataillon
„Von Dibio“ Grupo (3 Bataillony)
Brigata d’Assalto Italiana
1. Mot. Infanterie Regiment (2 Bataillony)
2. Mot.Infanterie Regiment (2 Bataillony)
4 x Artillerie Bataillon

Jednotky pobřežní obrany:

1. Bersaglieri Bataillon
2. Bersaglieri Bataillon
3. Bersaglieri Bataillon
7. Infanterie Bataillon
8. Infanterie Bataillon
9. Infanterie Bataillon
10. horský Bataillon
11. Bersaglieri Bataillon
12. Infanterie Bataillon
13. Infanterie Bataillon
14. Černé košile Bataillon
16. Infanterie Bataillon
17. Infanterie Bataillon
1. Bataillon pobřežního dělostřelectva (10 baterií)
3. Bataillon pobřežního dělostřelectva (8 baterií)
5. Bataillon pobřežního dělostřelectva (4 baterie)
9. Bataillon pobřežního dělostřelectva (12 baterií)
13. Bataillon pobřežního dělostřelectva (8 baterií)
15. Bataillon pobřežního dělostřelectva (2 baterie)
17. Bataillon pobřežního dělostřelectva (3 baterie)

Ženijní stavební jednotky pro polní opevnění:

116. Bataillon
122. Bataillon
123. Bataillon
124. Bataillon
125. Bataillon
126. Bataillon
132. Bataillon
134. Bataillon
138. Bataillon
140. Bataillon
142. Bataillon
143. Bataillon
145. Bataillon
146. Bataillon

Části dalších 18 částečně rozpuštěných Bataillonů byly seskupeny do Centro Raccolta Complementi Genio a dalších 7 Bataillonů bylo v přestavbě (113., 115., 117., 135., 119., 151., 130.)

Polní ženisté:

6 Bataillonů (1. – 6.)

Obrněné jednotky:

1. samostatná jezdecká četa (obrněná auta)
„M“ obrněný Bataillon
3. obrněný Bataillon

Německo:

5 x „zadýmovací“ Bataillon pro obranu baltských přístavů
92. Černé košile Bataillon ve Vídni

Francie:

miliční dobrovolnická jednotka
italský bezpečnostní Bataillon AOK
6. těžký dělostřelecký Bataillon

Řecko:

2. Bataillon, Artillerie Regiment „Piemonte“
8. MG Bataillon
Část 7. Infanterie Regiment
24. Černé košile Legion „Carroccio“ (Infanterie a Artillerie Bataillon)

Chorvatsko:

49. Černé košile Legion „Marche“

Černá Hora:

72. Černé košile Legion (3. a 72. Bataillon)
86. Černé košile Legion (86. a 94. Bataillon)
81., 82., 40., 49., 33., 111., 114. Černé košile Bataillon

Rusko:

834. polní nemocnice

Další:

44 x samostatná posádková četa
6. Arditi Ufficiali (důstojnická jednotka)
221.“Italiani all’Estero“ Legion
6. Artillerie Bataillon (3 baterie)
„Moschettieri delle Alpi“ Bataillon
„Volontari di Sardegna“ Bataillon
1. útočný ženijní Bataillon „Forli“

Leave a Comment