Constatin Baron Dideon von Monteton

Generalmajor

*28.2.1886, Bernburg, Saale
+27.6.1944, Goroděc, Lepel, SSSR

Rytířský kříž (14.8.1944)
Německý kříž ve zlatě (09.7.1942)

Leutnant (22.3.1905)
Oberleutnant (19.6.1914)
Hauptmann (24.7.1915)
Major (01.10.1933)
Oberstleutnant (01.10.1938)
Oberst (01.10.1941)
Generalmajor (posmrtně) (01.7.1944)

3. Königin-Elisabeth-Garde-Grenadier-Regiment (22.3.1905 – 1911)
Adjutant Prince Friedricha Leopolda Pruského (1911 – 01.10.1913)
6. MG-Battalion (01.10.1913 – 1914)
Velitel roty, později Generální Štáb ( 1914 – 1918)
Penzionován (1920)
Reaktivován Ausbildung-Velitel Bartenstein (01.10.1933 – 26.8.1939)
Velitel 311. Infanterie-Regiment (26.8.1939 – 1943)
Velitel Waffen-Schule 3. Panzer-Armee (1943 – 27.6.1944)
Velitel Festung Lepel (6.1944 – 27.6.1944)
Zabit v boji (27.6.1944)

Leave a Comment