Category: Bitvy a války

Největší námořní katastrofa v historii

Největší námořní katastrofa v historii

Německá osobní loď Wilhelm Gustloff byla spuštěna na vodu 5. května 1937. Loď měla výtlak 25 484 BRT. Až do začátku války sloužila německá MV Wilhelm Gustloff jako rekreační loď organizace Kraft durch Freude a vozila až 1405 výletníků zejména do Norska, Švédska a Středomoří. Dne 22. září 1939 byla […]

Read more ›
Punské války

Punské války

Nejdříve velmi krátké shrnutí vývoje Římské říše od prvních válek a výbojů k sjednocení kmenů a národů na Apeninském poloostrovu. Když se ještě Římané necítili dostatečně silní, velmi rádi uzavírali spojenectví s ostatními „příbuznými“ národy proti kmenům z Galie, Řecka atd. 354 př. n. l.- Římané a Somnité uzavírají obranou […]

Read more ›

Pokus o komunistický převrat v roce 1920

Před osmdesáti lety se mladá Československá republika poprvé otřásla pod náporem levicového extremismu. Komunisté ( ještě bez vlastní strany) se v prosinci 1920 pokusili o převzetí moci. Tehdy ještě bezvýsledně. Rok 1920 byl těhotný rozpadem československé sociální demokracie. Strana se rozštěpila do několika skupin, z nichž dvě nejvýznamnější zaujaly pozice […]

Read more ›
Postup polské armády na Kovel, 12.9.1920

Postup polské armády na Kovel, 12.9.1920

V historii sovětsko-polské války v roce 1920, která skončila porážkou bolševiků, je zaznamenána cesta obrněných aut, která skončila velkým úspěchem. Úspěch byl dosažen za pomoci primitivních obrněných aut Ford, v době, kdy doktrína samostatného použití obrněných sil byla stále v počátcích. Po vítězné bitvě u Varšavy ze srpna 1920, zvané […]

Read more ›
Poslední akce pluku Der Führer

Poslední akce pluku Der Führer

Pluk Der Führer dostává na sklonku války rozkaz přiblížit se k Praze a povést zde záchranou operaci. Jejím cílem je vyvést z Prahy uvězněné německé obyvatele a umožnit jejich ústup do amerického zajetí. Pluk pod vedením Otto Weidingera doráží k Praze 6. května 1945. Všude je vidět úpadek německé armády […]

Read more ›