Americké hodnosti

Hodnosti Americké armády ve 2. světové válce a k nim přibližný ekvivalent čekých hodností.

Americké hodnosti

Americká armáda Česká armáda
Private vojín
Private 1st Class  
Acting Corporal svobodník
Corporal desátník
Sergeant  
Staff Sergeant četař
Technical Sergeant rotný
1st and Master Sergeant praporčík
Sergeant-Major nadpraporčík
Second-Lieutenant poručík
First-Lieutenant nadporučík
Captain kapitán
Major major
Lieutenant-Colonel podplukovník
Colonel plukovník
Brigadier-General brigádní generál
Major-General generálmajor
Lieutenant-General generálporučík
General generálplukovník
General of the Army armádní generál

Leave a Comment