Alexander Abt

Alexander Abt
Generalmajor

14.3.1892, Gdaňsk
1.3.1970, St. Wendel

Leutnant (23.8.1910)
Oberleutnant (27.1.1916)
Hauptmann (1.7.1922)
Major (1.2.1933)
Oberstleutnant (1.9.1935)
Oberst (1.3.1938)
Generalmajor (1.4.1942)

Důstojnický čekatel 2. Telegraf-Battalion (16.3.1911 – 10.9.1913)
5. Festungs-Telefone-Kompanie (10.9.1913 – 13.8.1914)
Velitel Telefonní čety Landwehr-Division Königsberg (13.8.1914 – 20.6.1915)
7. Telefon-Ersatz-Battalion (20.6.1915)
Velitel 302. Telefonní čety (4. Ersatz-Division a 15. Reserve-Division) (29.6.1915 – 15.1.1916)
2. Telefone-Ersatz-Battalion (15.1.1916 – 6.5.1916)
Důstojník z.b.V. 30. Reserve-Telefone-Battalion (6.5.1916 – 1.7.1916)
Důstojník z.b.V. 2. Armee-Telefone-Battalion (1.7.1916 – 30.11.1916)
Radistická škola Berlin-Treptow (30.11.1916 – 8.1.1917)
Velitel 10. Nachrichten-Battalion (8.1.1917 – 2.3.1917)
Gruppe-Radio-Kommando 101 (2.3.1917 – 11.10.1917)
Nachrichten-Schule Namur (11.10.1917 – 27.10.1917)
Nachrichten-Velitel 419 (19. Reserve-Division) (27.10.1917 – 30.12.1918)
10. Nachrichten-Ersatz-Battalion (30.12.1918 – 12.3.1919)
10. Freiwilligen-Nachrichten-Battalion (12.3.1919 – 1.5.1919)
10. Brigade-Nachrichten-Battalion (1.5.1919 – 14.1.1920)
Štáb 10. Reichswehr-Brigade (14.1.1920 – 1.10.1920)
Štáb 3. Nachrichten-Battalion (1.10.1920 – 1.10.1921)
Velitel roty 6. Nachrichten-Battalion (1.10.1921 – 1.4.1927)
Transferred into the Reichswehr-Ministerstvo (1.4.1927 – 1.4.1932)
10. Gebirgs-Regiment a Štáb 4. Division (1.4.1932 – 1.5.1933)
Štáb 4. Division (1.5.1933 – 1.10.1934)
Velitel Nachrichten-Battalion Münster (1.10.1934 – 15.10.1935)
Velitel 16. Nachrichten-Battalion (15.10.1935 – 12.10.1937)
Velitel Nachrichten-Truppe IX (12.10.1937 – 26.8.1939)
Velitel 40. Nachrichten-Regiment (26.8.1939 – 1.9.1939)
Velitel 537. Nachrichten-Regiment (1.9.1939 – 14.4.1940)
Armee-Nachrichten-Kommando z.b.V. 555 (14.4.1940 – 3.8.1940)
Nachrichten-Kommando u velitele Belgie a severní Francie (3.8.1940 – 27.11.1940)
Führer-Reserve OKH (27.11.1940 – 13.5.1941)
Nachrichten-důstojník Štáb velitele armády v Holandsku (13.5.1941 – 15.5.1942)
Nachrichten-Kommando Land-Festungs v oblasti Velitelství West (15.5.1942 – 26.8.1944)
Höhere Nachrichten-Kommando Festungs v oblasti Velitelství West (26.8.1944 – 18.3.1945)
General z.b.V. v OKW, Náčelník Armee-Nachrichten-Büro (18.3.1945 – 7.5.1945)
V zajetí (7.5.1945 – 26.6.1947)

Alexander Abt vstoupil 13.9.1911 jako Fahnenjunker a poddůstojník do Telegraphen-Bataillon 2. Na počátku války byl Abt velitelem spojovací čety Landwehr-Division Königsberg. Celou válku strávil Alexander Abt u spojovacích jednotek, konec války jako Oberleutnant u Nachrichten-Ersatz-Abteilung 10. Byl převzat do Reichswehru jako spojovací důstojník ve štábu Reichswehr-Brigade 10. Po dalších přiděleních jako spojovací důstojník a povýšení do hodnosti Hauptmann 24.7.1922, byl přeložen 1.4.1927 na Říšské ministerstvo. 1.4.1932 byl převelen k Reiter-Regiment 10. 1.2.1932 byl Alexander Abt jmenován do hodnosti Major a 1.5.1933 přidělen štábu 4. Division jako spojovací důstojník. 1.10.1934 se stal velitelem Nachrichten-Abteilung Münster, 15.10.1935 Nachrichten-Abteilung 16. 1.9.1935 byl jmenován do hodnosti Oberstleutnant a 12.10.1937 se stal velitelem Nachrichten-Truppen IX. 1.3.1938 následovala hodnost Oberst a přidělení jako velitel Nachrichten-Regiment 40 26.8.1939. Na počátku války 1.9.1939 se stal velitelem Nachrichten-Regiment 537 a 14.4.1940 Armee-Nachrichtenführer z.b.V. 555. 3.8.1940 byl jmenován do funkce Nachrichtenführer des Befehlshabers in Belgien-Nordfrankreich, 27.11.1940 byl přemístěn do Führer-Reserve OKH. 13.5.1941 byl jmenován spojovacím důstojníkem u štábu Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, 15.5.1942 se stal Nachrichtenführer der Landbefestigungen u OB West. 1.4.1942 byl povýšen do hodnosti Generalmajor. 26.8.1944 se stal Höherer Nachrichtenführer der Befestigungen im Bereich des OB West. 18.3.1945 byl jmenován generálem pro zvláštní účely u Spojovacího náčelníka v OKW, 7.5. upadl do válečného zajetí, ze kterého byl propuštěn 26.6.1947.

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close